Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NSS: Proti nepřijetí dítěte do školky se lze bránit

Nejvyšší správní soud zveřejnil minulý týden informace ke svému rozhodnutí z počátku května, ze kterého jednoznačně vyplývá, že Rozhodování o nepřijetí dítěte do mateřské školy podléhá přezkumu ve správním soudnictví. Závěr Nejvyššího správního soudu se opírá o fakt, že vzdělávání je jako veřejná služba svázáno přísnou regulací a kontrolováno státem, a tudíž rozhodování o jeho poskytnutí nelze považovat za akt vymykající se soudní kontrole.

Nepřijetí dítěte do mateřské školky není podle Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) pouze záležitostí mezi rodičem a školou, případně jejím zřizovatelem. Rodič má právo při nesouhlasu s rozhodnutím žádat, aby se záležitostí zabýval příslušný správní soud. NSS řešil konkrétní případ matky z Brna, která se po neúspěšném pokusu o zápis svého dítěte do MŠ obrátila na soud. Krajský soud v Brně ale její stížnost zamítl s odůvodněním, že takovéto spory nepodléhají přezkumu ve správním soudnictví.
NSS neřešil, zda mělo právě toto dítě být do školky přijato či nikoliv, ale obecný nárok rodiče na soudní přezkum.
Rozhodování o přijetí dítěte do předškolního vzdělávacího systému probíhá podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školského zákona. Podle NSS jde o rozhodnutí, které se odehrává v oblasti veřejné správy. Vzdělávání je navíc podle NSS jako veřejná služba svázáno přísnou regulací a kontrolováno státem, proto rozhodování o jeho poskytnutí nelze považovat za akt vymykající se soudní kontrole.
Jednoznačný závěr Nejvyššího správního soudu tedy zní: Rozhodnutí mateřské školy o nepřijetí dítěte podléhá přezkumu ve správním soudnictví. Plné znění rozsudku Nejvyššího správního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.