Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o České obchodní inspekci

Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, novelizoval i zákon o České obchodní inspekci. Od 1. srpna nebude ČOI kontrolovat dodržování hygienických předpisů.

Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy, který kontroluje právnické i fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost. Pravidla pro její fungování jsou vymezeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.
Od 1. srpna se v tomto zákoně ruší část ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), které se týká kontroly požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu. Tímto opatřením došlo k odstranění duplicitní kontroly hygienických předpisů ze strany státních orgánů. Hygienickou nezávadnost provozu budou tedy nově kontrolovat pouze krajské hygienické stanice.
Ruší se také povinnost podnikatelů podávat zprávu České obchodní inspekci o výsledku nápravy kontroly. Když byla podnikateli uložena povinnost ve stanovené lhůtě odstranit zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo provést neodkladně nezbytná opatření k jejich odstranění, musel informovat ČOI o tom, jaká opatření zavedl k odstranění zjištěných nedostatků. Nově tato povinnost odpadá.
Dalším opatřením, které vede ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, je zrušení § 5a. Podnikatelé tak nebudou muset předkládat ČOI dokumentaci potřebnou k posouzení, zda nedochází ke klamání spotřebitele.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.