Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o obecně prospěšných společnostech

Prezident Václav Klaus podepsal v pondělí vládní novelu zákona o obecně prospěšných společnostech, která mimo jiné posiluje úlohu zakladatele společnosti. Statutárním orgánem obecně prospěšných společností bude nově jejich ředitel. Zákon začne platit 1. ledna 2011.

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 18. května 2010 na své 79. schůzi. V Senátu se při jejím projednávání vyskytly dva návrhy, jeden na zamítnutí, druhý na schválení. Ani jeden z těchto návrhů však nepodpořila nadpoloviční většina přítomných senátorů, proto byl návrh zákona předán k podpisu prezidentovi bez přijmutí senátního usnesení. Prezident zákon podepsal 12. července 2010.
Obecně prospěšné společnosti jsou podnikatelské subjekty, které poskytují obecně prospěšné služby. Jejich zisk nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů ani zaměstnanců.
Cílem novely zákona je především učinit tyto neziskové společnosti flexibilnějšími, důvěryhodnějšími a schopnějšími konkurence.

Změny zákona v bodech:
  • Do zákona se vkládá nový § 9a, který stanoví, že statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti bude nově ředitel společnosti, nikoli správní rada jako doposud. Tato změna byla vyvolána především potřebou rychlejšího a transparentnějšího chování obecně prospěšných společností. Správní rady se neschází často a tím se uskutečnění důležitých rozhodnutí prodlužuje.
  • Společnosti budou moci nově dostávat státní dotace na stejnou činnost od více subjektů, což v současné době není možné (ruší se § 18). 
  • Posiluje se úloha zakladatele obecně prospěšné společnosti, který bude nejen společnost zakládat, ale i stanovovat podmínky zakládací listiny a činit a schvalovat zásadní rozhodnutí o společnosti i v průběhu její existence. Posílení role zakladatele si vyžádala mimo jiné i skutečnost, že obecně prospěšné společnosti jsou často zakládány obcemi, kraji i státními orgány, které do nich vkládají veřejný majetek vyžadující zvláštní ochranu.
  • Zatímco v současné době musel člen správní rady po dvou tříletých funkčních obdobích na rok toto místo opustit, od příštího roku bude moci zastávat tuto funkci bez nucené přestávky.
  • Novela také upravuje zánik zakladatele bez právního nástupce. O přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu musí rozhodnout správní rada do šesti měsíců, kdy se o zániku či smrti zakladatele dozvěděla. S tímto přechodem musí vyslovit souhlas také dozorčí rada.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.