Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prodej dotovaných obecních bytů

Vláda v demisi na svém posledním zasedání minulý týden schválila nařízení, které umožní obcím volněji nakládat s dotovanými byty. Byty postavené pomocí dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení bude možné prodat stávajícím nájemcům po uplynutí 10 let od kolaudace, zatímco nyní musí obce čekat celých 20 let. S pomocí prostředků SFRB na podporu výstavby nájemních bytů bylo v letech 1995 až 2003 postaveno 27 573 bytů a od roku 2003 pak dalších 34 837 bytů.

Nové nařízení vlády, které v nejbližších dnech bude publikováno ve Sbírce zákonů, mění stávající nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002, a nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby.
Nové nařízení umožní obcím dohodnout změnu podmínek nakládání s byty postavenými z dotací, nově bude možné prominout splnění dotačních podmínek po uplynutí 10 let od kolaudace. Až dosud je vázací doba, po kterou není možné s byty nakládat, 20 let. V případě sociálních nízkonákladových bytů byla vázací doba neomezená, nově je bude možné prodat po 30 letech. 10letá lhůta se bude týkat i bytů vystavených z dotace Státního fondu rozvoje bydlení pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002.
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, nabude účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, pravděpodobně tedy v druhé polovině července.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.