Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud zrušil některé části zdravotnické reformy

Tento týden v pondělí 5. srpna 2013 vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 238/2013 Sb. nález Ústavního soudu, který ruší některá ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se významné body zdravotnické reformy, které byly do tohoto zákona vloženy novelou č. 298/2011 Sb. Dnem vyhlášení nálezu, tedy od 5. 8. 2013, bylo zrušeno rozdělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní a od 1. ledna 2014 se ruší zvýšení poplatků za pobyt v nemocnici z 60 na 100 korun a pokuty od pojišťoven za nevybírání regulačních poplatků. Návrh na odstranění sporných ustanovení ze zákona podala skupina poslanců za ČSSD.

Zdravotnické standardy a nadstandardy
Novela č. 298/2011 Sb. umožnila od 1. ledna 2012 rozdělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní. Pokud existovaly v poskytnutí zdravotní péče dvě varianty, mohl si pacient vybrat péči základní nebo ekonomicky náročnější. Pojišťovna hradila pouze základní variantu péče a rozdíl mezi základní a nadstandardní péčí hradil pacient. Nyní toto pravidlo Ústavní soud zrušil. Ve svém odůvodnění uvedl, že nevylučuje možnost rozdělení péče na standardní a nadstandardní, ale rozsah nadstandardních služeb musí být vymezen v zákoně a nikoliv pouze ve vyhlášce. Konkrétní vymezení ekonomicky náročnější varianty bylo uvedeno ve vyhlášce č. 134/1998 Sb.  kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Příslušná ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. a vyhlášky č. 134/1998 Sb. týkající se rozdělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní zrušil Ústavní soud ode dne uveřejnění nálezu ve Sbírce zákonů ČR, tedy od 5. srpna 2013.

Poplatky za pobyt v nemocnici
Ústavní soud svým nálezem zrušil i poplatky za pobyt v nemocnici, které byly od 1. prosince 2011 zvýšeny z 60 na 100 korun. Jedním z důvodů zrušení tohoto ustanovení bylo, že poplatek není omezen žádným limitem a vztahuje se tak i na děti a zdravotně postižené občany. Dalším důvodem zrušení byla skutečnost, že zákon nediferencuje případy, kdy je pobyt na lůžku pouze běžnou součástí léčby a kdy jde jenom o doprovodnou „hotelovou službu“. Ústavní soud ve svém odůvodnění také navrhuje, aby se upustilo od pojmu poplatek, protože se nejedná o poplatek vůči veřejné moci. Přesnější by podle ÚS byl výraz „platba za ubytování“. Regulační poplatek za pobyt v nemocnici se ruší od 1. ledna 2014.

Pokuty od pojišťoven za nevybírání regulačních poplatků
Ústavní soud zrušil také ustanovení, podle kterého může pojišťovna uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun zdravotnickému zařízení za nevybírání regulačních poplatků. Opakované udělení pokuty může být podle zákona také důvodem pro ukončení smlouvy se zdravotnickým zařízením. Důvodem zrušení tohoto ustanovení je, že pojišťovny mají v současnosti nadřazené postavení nad zdravotnickými zařízeními. Sankce za nevybírání regulačních poplatků zrušil Ústavní soud také až od 1. ledna 2014.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.