Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vyšší úroky z prodlení

Nedávno jsme psali o novele obchodního zákoníku, která omezuje maximální dobu splatnosti na 60 dnů a zavádí tzv. základní splatnost faktur v délce 30 dnů. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 179/2013 Sb. a platí od dnešního dne, tedy od 1. 7. 2013. Další úpravou, jejímž cílem je zlepšení platební morálky, je nařízení vlády č. 180/2013 Sb., kterým se zvyšuje zákonný úrok z prodlení.

O novele obchodního zákoníku, kterou se omezuje splatnost faktur, jsme podrobněji v samostatném článku, který najdete zde. Nařízení vlády, kterým se zvyšuje úrok z prodlení, bylo schváleno minulý týden a ve Sbírce zákonů vyšlo pod č. 180/2013 Sb. s platností od 1. 7. 2013.
Nařízení vlády č. 180/2013 Sb. zvyšuje úrok z prodlení podle § 517 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, z nynějších sedmi na osm procentních bodů nad úroveň tzv. repo sazby. Repo sazba je vyhlašována Českou národní bankou a dlouhodobě se pohybuje velmi nízko, aktuálně je na úrovni 0,05 bodu. Pokud tedy ČNB nezmění sazby, bude úrok z prodlení nově 8,05 procent. Protože se jedná o úrok z prodlení podle občanského zákoníku, použije se vždy, když jedna ze smluvních stran není podnikatelem, např. tedy ve spotřebitelských vztazích.
Nařízení vlády dále zavádí v reakci na směrnici č. 2011/7/EU právo požadovat úhradu nákladů spojených s vymáháním. Podle směrnice má být tato částka minimálně ve výši 40 eur, v ČR bude podle nařízení vlády činit 1200 Kč. Tato minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky se použije ve vtazích mezi podnikateli nebo mezi podnikateli a veřejným zadavatelem.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.