Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Cestování na občanský průkaz do zemí mimo EU

Koncem minulého týdne vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 159/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Předpis vkládá do českého právního řádu ustanovení, podle kterého se bude moci cestovat s občanským průkazem nejen v rámci Evropské unie, ale i do států, které se vstupem občanů ČR na občanský průkaz budou souhlasit.

Podle dosavadního znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, bylo možné překračovat vnější hranici Evropské unie výhradně s platným cestovním dokladem. Některé balkánské státy však umožnily na základě jednostranného opatření občanům České republiky vstup a pobyt na svém území pouze s platným občanským průkazem. Ministerstvo vnitra proto navrhlo novelizovat zákon o cestovních dokladech tak, aby v něm bylo jednoznačně stanoveno, že se s občanským průkazem může cestovat nejen v rámci Evropské unie, ale i do států, které občanský průkaz České republiky jako cestovní doklad uznají.
Novelou č. 159/2013 Sb. se tak do § 3 zákona o cestovních dokladech doplnila možnost cestování občanů České republiky na občanské průkazy do zemí, které nejsou členy Evropské unie, ale tento způsob cestování umožňují, buď na základě mezinárodní smlouvy, nebo na základě jednostranného rozhodnutí. Ministerstvo zahraničních věcí má podle novely povinnost zveřejňovat ve Sbírce zákonů sdělením seznam států, do kterých je možné cestovat jen s občanským průkazem. Sdělení o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem, vyšlo současně s novelou, a to pod č. 166/2013 Sb. Oba předpisy platí dnem zveřejnění, tedy od 21. 6. 2013.
Na základě sdělení č. 166/2013 Sb. je možné v současné cestovat pouze s platným občanským průkazem do těchto států: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatská republika, Kosovská republika, Makedonská republika, Srbská republika.
Ministerstvo zahraničí v souvislosti s tím také upozorňuje, že od loňského roku skončila platnost zápisů dětí v cestovních pasech a každé dítě musí mít vlastní cestovní doklady (psali jsme zde).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.