Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přísnější podmínky pro insolvenční správce

Jedním z předpisů, které minulý týden vyšly ve Sbírce zákonů, je novela č. 185/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Novelou se zvyšují požadavky na odbornost insolvenčních správců a zkvalitňuje se dohled nad jejich činností. Změny začnou platit prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. A protože novela byla ve Sbírce zákonů vyhlášena 2. července 2013, nabude účinnosti 1. srpna 2013.

Obsah novely č. 185/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, přinášíme v několika stručných bodech:
  • zkoušky pro uchazeče, kteří se chtějí stát insolvenčními správci, budou náročnější než dosud,
  • jsou kladeny vyšší požadavky na bezúhonnost uchazeče,
  • uchazeč bude muset mít tříletou praxi v souvisejících oborech,
  • náhradní a opravné termíny zkoušek budou zpoplatněny,
  • povolení pro výkon práce insolvenčního správce bude vystavováno na pět let, prodloužení bude zpoplatněno,
  • soudy budou mít povinnost odvolat správce, jemuž Ministerstvo spravedlnosti zrušilo povolení pro zanedbání povinností,
  • ekonomicky významnými dlužníky se budou zabývat pouze správci prověření Národním bezpečnostním úřadem,
  • novela zpřesnila podmínky pro hostující správce ze zemí EU a pro uznávání jejich kvalifikací.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.