Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Identifikační číslo provozovny

Od 1. července 2010 přibyla živnostníkům nová povinnost. Pokud si po tomto datu zřídí provozovnu, budou ji muset podle novely č. 227/2009 Sb. živnostenského zákona označit také identifikačním číslem provozovny, které jim přidělí živnostenský úřad. Podnikatelům, kteří již mají provozovnu zřízenu, bude toto desetimístné číslo přiděleno v průběhu následujících dvanácti měsíců.

Provozovny musely být dosud podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, označeny obchodní firmou nebo názvem (právnické osoby) nebo jménem a příjmením podnikatele (fyzické osoby) a identifikačním číslem osoby. Jednalo-li se o provozovnu určenou pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musely být kromě uvedených údajů označeny i prodejní nebo provozní dobou a jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost v provozovně. U ubytovacích zařízení poskytujících přechodné ubytování musely být provozovny označeny také kategorií a třídou.
Od 1. července 2010 musí živnostníci zřizující si provozovnu uvádět při jejím označování kromě uvedených údajů také identifikační číslo provozovny (IČP), které jim přidělí živnostenský úřad. Vyplývá to z článku 21 zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. 
Živnostníkům, kteří už mají své provozovny zřízeny, přidělí IČP živnostenský úřad do konce června 2011. Podnikatel je povinen tímto desetimístným číslem označit svoji provozovnu nejpozději po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy byl o jeho přidělení vyrozuměn. Informace o přidělování IČP již zřízeným provozovnám jsou uvedeny v přechodných ustanoveních k zákonu.
Identifikační číslo provozovny bude vázané na konkrétní osobu. Pokud jednu provozovnu využívá ke své činnosti více živnostníků, obdrží IČP každý z nich. V případě, že provozovnu s již přiděleným IČP získá jiná osoba, bude provozovně přiděleno číslo nové.
Cílem zavedení identifikačních čísel provozoven je zpřesnění identifikace podnikatelů pro účely Českého statistického úřadu i pro účely jiných orgánů státní správy.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.