Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Úprava pracovních poměrů pro zaměstnance s pracovištěm v zahraničí

Vláda na svém včerejším zasedání schválila návrh nařízení, které upravuje pracovní poměry zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí. Podle premiéra Fischera se nařízení dotkne především diplomatů.

Návrh nařízení předložily společně Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zahraničí. Zvláště Ministerstvo zahraničí na přijetí tohoto nařízení dlouhodobě apelovalo, protože se bude týkat většího množství jeho zaměstnanců.
Pracovní poměr zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí je zvláštní tím, že ačkoli se řídí pracovněprávními předpisy České republiky, je práce tohoto zaměstnance vykonávána na pracovišti v jiném státě. A z důvodů určitých specifických odlišností, například jiného rozvržení svátků, je v § 346 zákoníku práce dána vládě pravomoc stanovit nařízením odchylnou úpravu pracovního poměru těchto zaměstnanců.
Nově přijaté nařízení vlády stanoví, že zaměstnavatel může nařídit výkon prací i na den, který je podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v České republice svátkem. Za takový den se zaměstnanci s pracovištěm v zahraničí poskytne 1 den pracovního klidu v den, který je svátkem v příslušném státě.
Druhou odchylkou je možnost sjednat se zaměstnancem s trvalým pracovištěm v zahraničí trvání pracovního poměru na dobu určitou až na 5 let a smluvně tuto dobu i dále prodlužovat, nejdéle však dohromady o dalších 5 let. Jde tedy o výjimku z § 39 zákoníku práce, který umožňuje pracovní poměr na dobu určitou sjednat nejvýše na dobu dvou let. Především opakované prodlužování pracovního poměru na dobu určitou je pro Ministerstvo zahraničí potřebné, protože délka pracovního pobytu diplomatů, ale i ostatních pracovníků zastupitelských úřadů, může záviset na předem neznámých okolnostech, např. na politické situaci v daném státě.
Nařízení vlády začne platit od 1. ledna 2011.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.