Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela antikuřáckého zákona

Zákon č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, vyšel ve Sbírce zákonů již v září loňského roku. Platit ale začne až nyní od 1. července 2010. Novela ruší zákaz kouření na nekrytých nástupištích a restauracím a barům ukládá povinnost informovat zákazníky u vchodu do podniku informační tabulkou.

Restaurace a bary
Majitelé restaurací a barů si nově budou muset vybrat, zda jejich podnik bude kuřácký, nekuřácký nebo zda vyhradí zvlášť oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky. Zákazníky o tom budou muset informovat tabulkou s grafickou značkou u vchodu. Grafické značky musí být umístěny viditelně a musí být velké minimálně 12 x 16 cm. Ve všech prostorách, kde bude kouření povoleno, musí být zajištěné dostatečné větrání. Zařízení s vyhrazenými prostory musí mít prostory, v nichž je kouření povoleno, stavebně odděleny od prostor, v nichž je kouření zakázáno.

Nástupiště
Novela oproti předchozí úpravě zákona č. 379/2005 Sb. zakazuje kouření pouze na krytých nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy. Na nekrytých vlakových perónech a otevřených autobusových a tramvajových zastávkách se tedy nově kouřit smí. Policisté vítají, že odpadnou spory o to, kde skutečně začíná a končí zastávka a zda už kuřák opravdu stojí mimo prostor zastávky. Správa železniční dopravní cesty naopak tuto změnu nevítá, bude totiž muset na nekrytá nástupiště instalovat popelníky. Ve vnitřních prostorách nádraží a na krytých perónech zákaz kouření zůstává. Stejně tak zůstává nezměněna i pokuta za porušení zákazu kouření ve výši 1000 Kč. Nemění se ani tisícikorunová pokuta za odhozený nedopalek na všech krytých i otevřených veřejných prostranstvích.

Ostatní úpravy
Novela také dává obcím možnost zakázat kouření na veřejně přístupných dětských hřištích, sportovištích a ve vnitřních prostorách budov, ve kterých se konají akce určené dětem.
Zpřísňuje se zákaz prodeje tabákových výrobků a alkoholu na akcích určených osobám mladším 18 let.
Nově se definuje elektronická cigareta jako "výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, včetně příslušenství takových výrobků".
Od 1. července 2010 se zpřísňují sankce za prodej alkoholu a tabáku dětem.

Grafické značky, které se objeví u vchodů restaurací:
           

 

Přehled evropských zemí, které zakazují kouření ve veřejných prostorách:
stát


platnost od
výjimky
ve všech veřejných prostorách včetně barů a restaurací
 Anglie 1.7.2007 
 Bulharsko 1.6.2010 
 Černá Hora 1.7.2004 
 Dánsko 15.8.2007v oddělených místnostech kouřit lze
 Estonsko 5.6.2007s výjimkou podniků se samostatnou ventilací
 Finsko 1.6.2007za přísných podmínek povoleny speciální kuřácké místnosti
 Francie 1.1.2008
 Chorvatsko 6.5.2009 
 Irsko 1.3.2004s výjimkou věznic, psychiatrických zařízení, univerzitních kolejí a klášterů
 Island 1.6.2007 
 Itálie 1.1.2005s výjimkou podniků se samostatnou ventilací
 Litva 1.1.2007 
 Makedonie 1.1.2005v restauracích a barech mohou být za přísných podmínek vyčleněny prostory pro kuřáky
 Německo 1.1.2008v jednotlivých spolkových zemích platí různá pravidla
 Nizozemsko 1.7.2008 
 Norsko 1.6.2004 
 Rakousko 1.1.2009 
 Řecko 1.7.2009 
 Turecko 19.7.2009 
 Slovinsko 5.8.2007v restauracích a barech se smí kouřit na speciálních místech
 Švédsko 1.6.2005 
ve většině veřejných zařízení; v restauracích a barech zákaz neplatí
 Belgie 1.1.2006od ledna 2007 se nesmí kouřit i v restauracích, zákaz však neplatí pro kavárny, bary a bistra
 Bosna a Hercegovina 1.1.2004 
 Česko 1.7.2010restauratéři musí označit, zda je jejich podnik kuřácký či nikoli
 Kypr 1.1.2004 
 Lotyšsko 1.1.2006 
 Malta 1.4.2005 
 Portugalsko 1.1.2008 
 Španělsko 1.1.2006 
 Ukrajina 1.10.2005 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.