Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Dvojí státní občanství

Ve Sbírce zákonů dnes vyšel zcela nový zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky. Nový zákon o státním občanství má přes osmdesát paragrafů a bude platit od 1. ledna 2014. Zákon č. 186/2013 Sb. plně nahradí zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, řeší způsoby nabývání a pozbývání občanství, pravidla pro jeho zjišťování, osvědčování, prokazování a vedení evidence. Státní občanství lze podle nového zákona nabýt narozením, určením otcovství, osvojením, nalezením na území České republiky, udělením, prohlášením nebo v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče. Přičemž na udělení státního občanství České republiky není právní nárok.
Asi největší změnou, kterou nový zákon č. 186/2013 Sb. přináší, je zavedení možnosti dvojího občanství, tedy nabytí českého občanství bez automatické ztráty původního občanství. Dvojí občanství bude přínosem zejména pro Čechy, kteří emigrovali a původní české občanství tak ztratili. Zvýhodnění se již ale nebude týkat dětí a vnuků těch, kteří občanství dříve pozbyli.
Ještě po celý rok 2014 budou zvýhodněni Slováci, kteří měli v Česku před rozdělením federace trvalý pobyt. Občanství mohou získat při splnění výrazně mírnějších podmínek. Zvýhodnění se dostane také cizincům druhé generace, což se v ČR bude nejčastěji týkat Vietnamců. Mírnější podmínky budou platit také pro občany EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu.
Podle zejména neziskových organizací zabývajících se touto tématikou je ale jinak zákon poměrně přísný a dokonce zavádí některé nové podmínky. Uchazeči o občanství musí prokázat své příjmy, nesmí být odsouzeni za trestný čin, nesmí pobírat sociální dávky a musí být "integrováni" do společnosti v České republice. Míra integrace se bude prokazovat písemným testem obsahujícím otázky z českých reálií, znalosti Ústavy a českého jazyka. Test připraví Ministerstvo školství.
Dále zákon č. 186/2013 Sb. zavádí testy DNA k určení otcovství, které mají zamezit fingovanému otcovství, kdy obvykle za úplatu dítě získá občanství díky českému otci. Oproti původnímu vládnímu návrhu ale nebudou muset tyto placené testy podstupovat rodiče s trvalým pobytem v ČR. Určení otcovství by navíc mělo trvat maximálně 2 měsíce a dítě bude po tu dobu požívat výhody trvalého pobytu.
Novinkou je tzv. VIP občanství, to budou moci cizinci získat, pokud budou významným přínosem pro Českou republiku z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního či sportovního. 
Kritizovaným bodem je nemožnost soudního přezkumu rozhodnutí, kterým stát zamítne udělení občanství kvůli bezpečnostnímu riziku po upozornění policie nebo Bezpečnostní informační služby, většinou jde totiž o tajné informace.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.