Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

20. schůze Senátu

Tento týden probíhala 20. schůze Senátu, na které senátoři zamítli některé zákony schválené již rozpuštěnou Sněmovnou. Do nově ustavené Poslanecké sněmovny naopak zamíří několik nových návrhů zákonů z dílny Senátu.

Protikorupční balíček - zamítnuto
O novele zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tzv. protikorupčním balíčku jsme podrobně psali zde. Zákon měl zavést např. institut protikorupčního agenta nebo korunního svědka. Senát ale tento vládní návrh zákona, který Poslaneckou sněmovnou prošel na poslední chvíli, jednoznačně zamítl. Svoje stanovisko Senát odůvodnil mimo jiné i tím, že zákon příliš posiluje pravomoci Policie ČR na úkor soudů.

Zákon o lobbingu - zamítnuto
Zákon o lobbingu připravili poslanci ČSSD a Strany zelených a po jeho schválení v Poslanecké sněmovně jsme o něm podrobněji informovali v tomto článku. Návrh nového zákona měl regulovat vztahy mezi politiky a lobbisty. Senát podle předpokladu tento návrh zákona zamítl s odůvodněním, že je zbytečný.

Novela zákona o obecně prospěšných společnostech - neschváleno
Nad vládním návrhem novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, který Sněmovna schválila, se v Senátu vedla téměř hodinová diskuze. Smyslem novely mělo být zefektivnění činnosti obecně prospěšných společností. Statutárním orgánem se má místo správní rady stát flexibilnější ředitel. Nakonec se ale v horní komoře parlamentu nenašel dostatek hlasů pro schválení této novely, ale ani pro její zamítnutí. Bez jakéhokoliv usnesení Senátu tedy zákon míří k prezidentovi.

Změna zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury - schváleno
Senátní návrh novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, rozšiřuje jeho působnost o vodní a energetickou infrastrukturu. Zákon v současnosti řeší projednávání ve správním řízení a vyřizovaní majetkoprávních vztahů u dopravních staveb. Pro potřeby výstavby důležitých vodních děl zajišťujících splavnost řek a ochranu území před povodněmi se senátoři rozhodli rozšířit působnost zákona i na vodní díla. Podobně z důvodu zkrácení postupu výstavby významných energetických center byla do zákona zahrnuta i energetická infrastruktura. Výstavba vodních a energetických děl by tak měla být snadnější a především rychlejší, konkrétně se jedná o dostavbu Temelína nebo jezy na Labi. Ekologové senátory kritizují, že zákon byl připraven na objednávku firmy ČEZ. Novela nyní musí projít schvalovacím řízením ve Sněmovně.

Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích (bodový systém) - schváleno
Asi nejvýraznějším bodem navrhované změny zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je úprava stávajícího bodového systému. Novela chce přísněji trestat vážná porušení zákona a naopak zmírnit postihy za drobné přestupky. Jde především o jednobodové prohřešky jako mírné překročení rychlosti nebo nesvícení ve dne. Například za překročení rychlosti o 5 km/h v obci a o 10 km/h mimo obec by byli řidiči pouze pokutováni. Nejdiskutovanější částí senátní novely je vyšší tolerance nízkého množství alkoholu v krvi. Při naměření hladiny alkoholu do 0,3 promile by řidič byl pouze na místě pokutován bez připsání tří bodů. Při vyšší hladině alkoholu v krvi by zůstaly zachovány stávající postihy. Očekává se, že další rozsáhlé diskuze k této novele se povedou při jejím schvalování ve Sněmovně.

Změna zákona o pozemních komunikacích (dálniční kupóny) - schváleno
Senátní návrh na změnu novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odkládá zavedení elektronických vinět o pět let. Viněty by měly fungovat jako přechodový krok mezi současným mikrovlnným a budoucím satelitním systémem výběru mýtného na dálnicích. Návrh novely zákona o pozemních komunikacích jejich zavedení odsouvá do roku 2016. Je možné, že v té době již bude funkční satelitní systém a elektronické viněty tak nikdy nebudou uvedeny do provozu. Novela putuje ke schválení do nově ustavené Poslanecké sněmovny.

Novela zákona o České televizi - schváleno
Další ze senátních návrhů, který byl schválen je návrh novely zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. Podle návrhu senátorů Tomáše Töpfera, Jiřího Oberfalzera a Richarda Svobody by Česká televize měla každý měsíc převést 12500000 Kč z výnosu z reklam Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, čímž by se zajistilo jeho trvalé financování. Novelu nyní bude posuzovat Sněmovna.

Ostatní
Během dvoudenního zasedání stihli senátoři ještě potvrdit setrvání Igora Němce ve funkci předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů pro další volební období nebo vybrat dva kandidáty na funkci ombudsmana. Z původních šesti návrhů nakonec Senát zvolil dvě ženy - předsedkyni Nejvyššího soudu Ivu Brožovou a bývalou zástupkyni ombudsmana Annu Šabatovou. O tom, zda se některá z nich stane ombudsmankou, nebo zda zvítězí některý z kandidátů navržených prezidentem republiky, rozhodne Sněmovna (psali jsme zde).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.