Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud zpřísnil pravidla pro policejní prohlídky nebytových prostor

Ústavní soud minulý týden zrušil ustanovení trestního řádu, které umožňuje provést policejní prohlídku nebytových prostor na základě souhlasu státního zástupce. V budoucnu bude mít oprávnění k vydání takového povolení pouze soud.

O domovní prohlídce podle českého práva vždy musí rozhodnout soud. O prohlídce jiných prostor a pozemků mohl podle § 83a trestního řádu rozhodnout i státní zástupce nebo samotná policie, pokud měla předchozí souhlas státního zástupce. Jedná se zejména o policejní nebo i úřední prohlídky nejrůznějších nebytových prostor, jako například skladů, garáží, zemědělských budov nebo stavenišť.
Ústavní soud ale zkonstatoval, že i prohlídka prostor, které přímo neslouží k bydlení, je zásahem do práva na soukromí. Měly by zde tedy platit stejné podmínky jako u domovních prohlídek. Ústavní soud proto svým nálezem zrušil sporné ustanovení v § 83a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). O vydání příkazu k prohlídce nebytových prostor a pozemků může nadále rozhodovat výlučně soud.

Znění § 83a trestního řádu s vyznačenou úpravou podle rozhodnutí Ústavního soudu:
§ 83a
Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků

(1) Nařídit prohlídku jiných prostor nebo pozemků je oprávněn předseda senátu, v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán k tomu potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Příkaz musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. Doručí se uživateli dotčených prostor nebo pozemků, a nebyl-li zastižen při prohlídce, bezprostředně po odpadnutí překážky, která doručení brání.
(2) Prohlídku jiných prostor nebo pozemků provede orgán, který ji nařídil, nebo na jeho příkaz policejní orgán.
(3) Bez příkazu nebo souhlasu uvedeného v odstavci 1 může policejní orgán provést prohlídku jiných prostor nebo pozemků jen tehdy, jestliže příkazu nebo souhlasu nelze předem dosáhnout a věc nesnese odkladu, nebo v případě, že uživatel dotčených prostor nebo pozemků písemně prohlásí, že s prohlídkou souhlasí, a své prohlášení předá policejnímu orgánu. O tomto úkonu však musí bezprostředně uvědomit orgán, který je k vydání příkazu nebo souhlasu uvedenému v odstavci 1 oprávněn.

Tři soudci z patnáctičlenného pléna Ústavního soudu mají na věc odlišný právní názor. Domnívají se například, že prohlídka jiných prostor a pozemků není intenzitou svého zásahu do základních práv a svobod srovnatelná s domovní prohlídkou, a že státní zástupce poskytuje dostatečné záruky zákonnosti a ústavnosti rozhodování o nařízení takové prohlídky.
Celý text nálezu Ústavního soudu včetně odlišných právních stanovisek najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.