Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Pro řidiče-živnostníky budou platit stejná pravidla jako pro řidiče-zaměstnance

Evropský parlament schválil 16. června 2010 ustanovení, podle kterého se musí na řidiče autobusů a kamionů, kteří pracují na živnostenský list, vztahovat stejná pravidla jako na řidiče-zaměstnance.

Pravidla týkající se pracovní doby v silniční dopravě jsou obsaženy ve směrnici Evropského parlamentu č. 2002/15/ES, o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě, která platí od 23. března 2002. V článku 4 směrnice je uvedeno, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí překročit 48 hodin. V případě, že v průběhu čtyř po sobě jdoucích měsíců tento limit řidiči nepřekročí, mohou týdně odpracovat až 60 hodin.
Článek 2 směrnice však obsahuje výjimku pro samostatně výdělečné řidiče, podle které se na ně tento předpis vztahuje až od 23. března 2009. K tomuto datu měla Evropská komise zavedenou úpravu přezkoumat a případně navrhnout definitivní výjimku. To také v říjnu 2008 učinila a navrhla, aby se na řidiče-živnostníky směrnice o pracovní době v silniční dopravě vůbec nevztahovala. Svůj návrh odůvodnila tím, že pro řidiče živnostníky už platí nařízení č. 561/2006/ES, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti, které všechna pravidla týkající se silniční dopravy upravuje. Europoslanci, i když jen s malou většinou, však návrh Komise zamítli.
V důsledku toho se na řidiče-živnostníky budou vztahovat stejná pravidla jako na řidiče-zaměstnance daná směrnicí č. 2002/15/ES, která se kromě omezení týdenní pracovní doby na 48 hodin, týkají i povinných přestávek v práci a práce v noci.
Europoslanci svým hlasováním potvrdili rozhodnutí parlamentního Výboru pro zaměstnanost, jehož členové se z obavy o zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti a spravedlivé hospodářské soutěže postavili proti jakýmkoli dalším výjimkám.
Směrnice by se nyní měla transponovat do českého práva. Do kterého předpisu se ustanovení zapracuje však není jasné, protože zákoník práce se dosud v žádné oblasti na živnostníky nevztahoval.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.