Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o daních z příjmů

Dne 16. června 2010 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 199/2010 Sb. uveřejněn zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Podle novely se budou výnosy ze státních dluhopisů pro občany danit patnácti procenty. Návrh zákona obsahuje zároveň rozsáhlou novelu zákona o územních finančních orgánech a drobnou novelu zákona o dani z přidané hodnoty.

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona 16. dubna 2010 na své 78. schůzi. Senátoři, kteří k návrhu zákonu nepřijali žádné ustanovení, se návrhem zákona zabývali 20. května 2010. Prezident Václav Klaus předpis podepsal 9. června 2010.

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Novela zákona o daních z příjmů upravuje podmínky zdanění výnosů ze státních dluhopisů pro občany. Dluhopisy budou zdaňovány patnácti procenty. Jejich prodej by mělo zajišťovat Ministerstvo financí nebo jím zřízená organizace. (podrobněji zde)

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Novela zákona o dani z přidané hodnoty byla připojena k novele zákona o daních z příjmů ve formě tzv. přílepku. Opravy a rekonstrukce staveb pro bydlení budou podle zákona spadat do nižší sazby daně z přidané hodnoty i po roce 2011. (podrobněji zde)

Změny v zákoně č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech
Dalším přílepkem, který byl k zákonu načten v Poslanecké sněmovně až ve třetím čtení, je rozsáhlá novela zákona o územních finančních orgánech. Novela mimo jiné umožní od roku 2011 zřízení Generálního finančního ředitelství a od roku 2012 Specializovaného finančního úřadu. (podrobněji zde)

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.