Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Fotovoltaické elektrárny a daň z nemovitostí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách informace pro majitele fotovoltaických elektráren, v jakých případech jsou tyto stavby předmětem daně z nemovitostí. Z fototovoltaických panelů umístěných na volném prostranství se podle sdělení daň z nemovitostí neplatí. Pokud jsou panely instalovány na střeše domu, jsou tyto budovy zdaňovány standardním způsobem.

V současné době existují podle Ministerstva financí v České republice pouze dva typy konstrukcí fotovoltaických elektráren. Solární panely mohou být umístěny buď na střeše budovy anebo samostatně na volném prostranství.
Jsou-li fotovoltaické panely či pásy umístěny na budovách, nejsou podle MF samostatnými stavbami a budova je proto zdaňována standardním způsobem podle druhu a využití. Konstrukce, umístěné na volném prostranství, představují sice dostatečně mechanicky pevné, avšak rozebíratelné uložení, které umožňuje relativně snadné odstranění nebo přemístění celé konstrukce, a proto tento typ fotovoltaické elektrárny nelze považovat za nemovitou stavbu podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a není tedy předmětem daně ze staveb.
Podle MF však nelze v budoucnu zcela vyloučit možnost budování fotovoltaických elektráren o velkém výkonu, jejichž nosné prvky by mohly být tvořeny např. betonovou konstrukcí, spojenou se zemí pevným základem. U takovýchto staveb by potom bylo možné stanovit základ daně podle § 10 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí, podle kterého se sazba daně počítá z výměry půdorysu nadzemní části stavby.
Ministerstvo financí ve sdělení také upozorňuje na skutečnost, že elektrická energie, dodávaná do distribuční sítě, musí splňovat příslušné požadavky, které jsou uvedeny v Pravidlech provozování distribučních soustav, schválených Energetickým regulačním úřadem na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona. Proto musí být součástí elektrárny také zařízení k úpravě elektřiny na požadované parametry, což je střídač, transformátor, povinné jistící prvky a spínací místo na hranici vlastnictví distribuční sítě a výrobce energie. Uvedená zařízení pro úpravu elektrické energie mají díky polovodičové technice malé rozměry a mohou být umístěny přímo na nosných prvcích fotovoltaických panelů nebo v přilehlých budovách, sloužících jiným účelům. Ve velkých fotovoltaických elektrárnách však tato zařízení mohou mít větší rozměry či jich může být větší počet. V takových případech pro ně mohou být postaveny samostatné budovy, které mohou mít charakter nemovitých staveb. Vzhledem k tomu, že uvedená zařízení jsou součástí elektrárny a slouží úpravě elektřiny před přípojným místem k distribuční síti, nejedná se v takových případech o stavby rozvodů energií, ale o stavby pro výrobu elektřiny, které jsou ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, předmětem daně ze staveb.

Související články:

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.