Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prezident vetoval zákon o ČNB, který připravoval zavedení eura

Zákon o České národní bance měl být jakousi přípravou na vstup do eurozóny a měl začít platit až dnem přijetí eura v České republice. Sněmovnou zákon poprvé prošel již v březnu, poté ho vrátil Senát a Sněmovna ho znovu odhlasovala v původním znění. Prezident ale nový zákon definitivně zamítl.

Účinnost navrhovaného zákona byla vázána na zavedení jednotné měny euro v ČR. Do té doby se ČNB měla i nadále řídit platným zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Návrh nového zákona převáděl pravomoci z Centrální banky na Evropskou centrální banku. Guvernér ČNB se měl stát členem rady guvernérů Evropské centrální banky se sídlem ve Frankfurtu. ČNB měla podle návrhu zákona přijít o pravomoc určovat základní úrokové sazby, které se u eura určují centrálně. Počet členů bankovní rady ČNB se měl snížit ze sedmi na pět.
Senátorům v návrhu zákona vadilo, že zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem by v budoucnu měla dostávat pouze Sněmovna. Návrh zákona tedy Senát vrátil do Sněmovny s pozměňovacím návrhem, podle kterého by tato zpráva byla předkládána též Senátu. Poslanecká sněmovna ale pozměňovací návrh zamítla a zákon schválila v původním znění. Senátorům bylo slíbeno, že ještě před nabytím platnosti bude zákon novelizován právě ve smyslu zachování povinnosti ČNB předkládat zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem nejen sněmovně, ale i Senátu.
Prezident republiky ale dne 3. 6. 2010 využil své pravomoci, kterou mu dává článek 50 Ústavy České republiky, a zákon Sněmovně vrátil. Jako jeden z důvodů uvedl právě i výše zmíněný slib daný senátorům. Podle prezidenta zde není nikoho, kdo by takový slib měl za povinnost splnit. A navíc není správné ani nutné, vydávat zákon, který má být hned novelizován, jestliže je dostatek času připravit propracovanější návrh zákona.
Jako hlavní důvod svého veta prezident uvedl, že jde o zákon, jehož účinnost je vázána na zavedení eura v ČR. Samotné přijetí eura a jeho případný termín je dosud nevyřešená politická otázka. Účinnost zákona je tak vázána na skutečnost, která vůbec nemusí nastat, nebo může nastat za dnes ještě neznámých okolností, které by mohly změnit pohled na to, jak má tento zákon vypadat. Prezident se domnívá, že nový zákon o České národní bance může být kdykoli v budoucnu přijat s rozumným předstihem před případným přijetím eura.
Dalším sporným bodem je článek 98 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, který stanoví, že Česká národní banka je ústřední bankou státu a jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu. Není tedy vůbec jasné, zda takový zákon, který zcela mění postavení a pravomoci ČNB, může být přijat běžným zákonem beze změny Ústavy ČR v této věci.
A protože Poslanecká sněmovna se již tímto prezidentským vetem zabývat nemůže (psali jsme zde), zákon, stejně jako mnoho dalších, definitivně končí, nebude vyhlášen a nezačne platit.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.