Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna zdravotní pojišťovny

Pokud se nyní někdo chystá změnit zdravotní pojišťovnu, musí tak učinit nejpozději do konce tohoto měsíce, tedy do 30. 6. 2013. K nově vybrané pojišťovně pak bude pojištěnec přehlášen k 1. 1. 2014. Kdo nestihne změnu pojišťovny nahlásit do konce června, může ji pak změnit až k 1. 1. 2015.

Podle § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, má pojištěnec právo na výběr zdravotní pojišťovny a na její změnu jednou za 12 měsíců, ale vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přihlášku navíc pojištěnec musí podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podat pouze jednu, k případným dalším přihláškám se již nebude přihlížet, a to ani tehdy, budou-li podány ve stanovené lhůtě.
Pokud tedy stihne klient podat přihlášku do 30. června, změní pojišťovnu k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Pokud ale podá přihlášku až po 30. červnu 2013, nedodrží půlroční lhůtu a pojišťovnu podle zákona může změnit až k 1. 1. 2015.
Tato úprava byla do zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zavedena od 1. prosince 2011 novelou č. 298/2011 Sb. a má bránit nekalým praktikám některých pojišťoven, které v minulosti získávaly klienty pomocí lživých argumentů a pomluv konkurenčních pojišťoven.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.