Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Veřejné zakázky při povodních

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na možné způsoby řešení akutních povodňových škod prostřednictvím veřejných zakázek. Pokud jsou zadavatelé podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zároveň poškozeným subjektem, mohou využít při zadávaní veřejných zakázek v postižených oblastech zjednodušeného postupu.

Pro urychlení veřejných zakázek při povodních a bezprostředně po nich lze použít následujících postupů:

1. Veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejné zakázky malého rozsahu jsou zakázky na dodávky a služby do 1 milionu korun a na stavební práce maximálně do 3 milionů korun. V těchto případech lze veřejnou zakázku zadat neformalizovaným způsobem, pouze za dodržení základních zásad podle § 6 zákona o veřejných zakázkách, tj. zásady transparentnosti, zásady zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení.

2. Jednací řízení bez uveřejnění
Jednací řízení bez uveřejnění je speciálním postupem, který řízení může značně urychlit. Lze ho použít právě v případě živelných katastrof, kdy situace vyžaduje okamžité řešení. Použít tento způsob řízení ale jde výhradně, pokud se jedná o krajně naléhavý případ, který zadavatel sám svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zakázku zadat v jiném druhu zadávacího řízení.
Jednací řízení bez uveřejnění musí být vždy zahájeno bezprostředně po vzniku mimořádné situace a musí se jednat o dodávky, služby či stavební práce, které je nutné zajistit okamžitě a při prodlení by hrozilo riziko dalších škod na majetku, zdraví či životech. V případě povodní se bude nejčastěji jednat o obnovení infrastruktur v obcích, zajištění dodávek pitné vody nebo zajištění podpory evakuovanému obyvatelstvu.

3. Postup mimo režim zákona
Zadávacímu řízení podle zákona o veřejných zakázkách se lze vyhnout, pokud zadavatel postupuje podle jiných předpisů. Jde zejména o zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon nebo zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Plný text tiskové zprávy MMR najdete zde, stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k zadávání zakázek v postižených oblastech najdete zde.

Související články:
Pomoc postiženým povodněmi
Nárok na ošetřovné při uzavření školy
Důsledky povodní z pohledu daní

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.