Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nárok na ošetřovné při uzavření školy

V této chvíli řeší mnoho rodičů situaci, kdy je škola či školka z důvodu povodní uzavřena a děti musí zůstat doma. Rodiče mají nárok na ošetřovné, často ale nevědí, kde a jakým způsobem ho uplatnit. Česká správa sociálního zabezpečení dnes vydala tiskovou zprávu, kde všechny potřebné náležitosti vysvětluje.

Ošetřovné je, jak vyplývá z názvu, dávka vyplácená při ošetřování nemocného člena rodiny. Ale právě v případech, kdy jsou uzavřeny školy pro nepředvídanou událost, jakou povodně bezpochyby jsou, lze tuto dávku vyplácet i rodičům zdravých dětí, ovšem pouze do 10 let věku
Nárok na ošetřovné má rodič dítěte, bez ohledu na bydliště, nebo osoba žijící s dítětem v jedné domácnosti. Dávka se vyplácí již od prvního dne po dobu nejdéle 9 kalendářních dnů, u osamělého zaměstnance po dobu 16 dnů. Dávka je vyplácena i za soboty a neděle, případně za svátky. Rodiče či jiné oprávněné osoby se mohou v ošetřování jednou vystřídat, doba poskytování ošetřovného se tím ale neprodlužuje.
V případě splnění všech podmínek nároku na ošetřovné podle § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ho zaměstnanec uplatní formulářem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“. Tento tiskopis vydává provozovatel školy nebo školky, do které dítě chodí. Potvrzení vystaví pověřená osoba školského nebo dětského zařízení bez zbytečného odkladu, kdy jí to provozní možnosti umožní. Zaměstnanec doplní na tiskopisu potřebné údaje a neprodleně ho předá svému zaměstnavateli. Tím je nárok na čerpání ošetřovného uplatněn.
Výše ošetřovného činí podle § 41 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 60 % denního vyměřovacího základu. Ten se však ještě redukuje podle § 21 stejného zákona. Ošetřovné bude vyplaceno nejpozději do jednoho měsíce, kdy příslušná OSSZ obdržela od zaměstnavatele kompletní podklady.
Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci, pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující z domova.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.