Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Pomoc postiženým povodněmi

Vláda a většina dotčených ministerstev zveřejnily informace týkající se situací souvisejících s povodněmi, které zasáhly téměř celé území České republiky. O mimořádnou dávku od státu lze žádat na místně příslušných úřadech práce, podrobnosti uvádíme v článku. Přinášíme informaci i pro ty, kteří se z důvodů povodní nedostali do zaměstnání.Vláda České republiky - pomoc městům a obcím
Vláda již včera schválila 300 milionů korun, které jsou určeny na okamžitou pomoc obcím a městům postiženým povodněmi. Zároveň premiér Petr Nečas (ODS) oznámil, že v případě potřeby vláda okamžitě uvolní další prostředky. Jako příklad uvedl, že je k dispozici 1,3 miliardy korun, které mohou být uvolněny v horizontu maximálně dvou dní ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy a rekonstrukce silnic první, druhé a třetí třídy a také železničních tratí. Při rozhodování o dalším uvolňování peněz se vláda podle slov premiéra bude chovat operativně.
Premiér spolu s ministry obrany, vnitra, životního prostředí a zemědělství také rozhodl o nasazení Armády ČR na pomoc při protipovodňových opatřeních.
Na dobu od 21. hodiny 2. června 2013 do odvolání byl vládou vyhlášen nouzový stav pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy.
Bude zajištěno, aby příslušné Úřady práce měly připravené finanční prostředky pro okamžitou pomoc v rámci systému hmotné nouze (viz níže). „Těm, kteří přišli o své základní lidské potřeby a prostředky je stát připraven v podstatě okamžitě pomoci,“ ujistil předseda vlády.

Ministerstvo pro místní rozvoj - informační linka 1234
Informační povodňovou linku 1234 zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj společně s ÚAMK a dalšími partnery jako je Magistrát hlavního města Prahy. Na lince 1234 jsou poskytovány veškeré základní informace o povodních. Na linku se dovolá až 150 lidí v jeden okamžik.
Zřízena byla také zelená linka 800 123 003, na kterou naopak mohou občané volat a poskytovat informace o povodních ze svého okolí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí - pomoc v hmotné nouzi
Mimořádná okamžitá pomoc je dávka pro občany v tíživé životní situaci, která se poskytuje podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Výše této dávky se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci postižené osoby případně všech společně posuzovaných osob. Maximální částka, která může být poskytnuta, je ve výši patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až 51 150 korun.
Na základě stejného zákona lze poskytnout i další dávku osobám, které nemají vzhledem ke svým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatek financí na pořízení nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby. Tato dávka nesmí překročit desetinásobek životního minima, tedy 34 100 korun, v jednom kalendářním roce.
Dále mohou být těmto osobám uhrazeny jednotlivé konkrétní výdaje, jako například úhrada přechodného ubytování nebo správní poplatky při pořizování nových dokladů. Tyto výdaje mohou být proplaceny i v plné výši a několikrát v roce.
O dávky mimořádné okamžité pomoci je třeba žádat na místně příslušném pracovišti Úřadu práce ČR, tedy dle místa trvalého pobytu. Pokud ale k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo pracoviště Úřadu práce ČR, v němž je osoba hlášena k pobytu, je třeba se obrátit na Úřadu práce ČR, v jehož správním obvodu k situaci došlo. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí - pracovněprávní oblast
Podle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí pokud občan při povodních chrání svůj majetek, jedná se podle § 199 zákoníku práce o důležitou osobní překážku v práci. Pokud občan odstraňuje následky povodní ve veřejném zájmu, což může činit i na svém majetku, pokud například hrozí zřícení budovy, jedná se o výkon občanských povinností podle § 202 zákoníku práce. Dále může zaměstnanec při povodních potřebovat volno z důvodu poskytnutí pomoci jiné fyzické nebo právnické osobě nebo například pro vyřízení důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí. Často také v těchto případech zaměstnanci nemohou nastoupit do práce z důvodu přerušení dopravního provozu. Ve všech výše uvedených případech poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno na dobu nezbytně nutnou avšak bez náhrady mzdy nebo platu, pokud neexistuje jiná dohoda nebo vnitřní předpis.
Pokud povodeň postihne zaměstnavatele tak, že musí přerušit práce, je jeho povinností převést zaměstnance na jinou práci. Může tak učinit po dobu nezbytně nutnou i bez souhlasu zaměstnance. Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnance převést na jinou práci, jedná se o překážku v práci podle § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.
Pokud firma není postižena povodněmi, ale nemůže pokračovat práci z důvodu pozastavení dodávky surovin, energie apod. a nemůže zaměstnance ani převést na jinou práci, pak se jedná o překážku z důvodu prostoje podle § 207 zákoníku práce. V tom případě náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

Ministerstvo zdravotnictví - informace
Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách zveřejnilo praktické informace pro občany postižené povodněmi nebo záplavami. Jde například o Pravidla základní hygieny po záplavách, Postup při sanaci zatopené studny nebo Prevenci leptospirózy při záplavách.

Ministerstvo vnitra - psychologická poradenská pomoc
Ministerstvo vnitra zřídilo pro občany zasažené povodněmi psychologickou poradenskou linku. Linka funguje NONSTOP na telefonním čísle 974834688. Linka je určena zejména pro občany zasažené povodněmi, potřebné informace ale poskytne i např. praktickým lékařům, zástupcům obcí, pedagogům, psychologům a  členům Integrovaného záchranného systému.

EU
Česká republika má spolu s Německem a Rakouskem kvůli rozsahu povodní nárok na pomoc z Fondu solidarity Evropské unie. Evropská komise je připravena zemím pomoci.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.