Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Končí hlasitá reklama

Dnešním dnem končí hlasitá televizní reklama, od zítřka, tedy od 1. 6. 2013, začne platit novela č. 406/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Podle novelizovaného znění zákona nesmí být reklamní šoty hlasitější než ostatní program. Za porušení nového nařízení bude moci Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělit až pětimilionovou pokutu.

Televizní stanice musí zajistit, že hlasitost vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora nebude vyšší než hlasitost předcházejícího i následujícího vysílání. Hlasitější nesmějí být ani zvukové nebo zvukově-obrazové prostředky oddělující reklamu a teleshopping od ostatních částí vysílání. Podrobnosti a detaily stanoví vyhláška Rady pro rozhlasové a televizní vysílání č. 122/2013 Sb., o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání, která také platí od 1. 6. 2013. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude také na dodržování zákazu dohlížet a za jeho porušení bude moci udělit pokutu až 5 milionů korun. Náklady na pořízení nové techniky, která Radě umožní kontrolovat dodržování zákona, byly 200 tisíc korun. Hlasitost lze měřit až u 25 programů současně, a to i zpětně.
Podnětem k vypracování novely zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, byly dlouhodobé stížnosti televizních diváků. Novelizace ale bude v tuto chvíli znamenat změnu už jen pro některé stanice, protože většina tuzemských televizí včetně České televize sjednotila hlasitost reklam s ostatním vysíláním už dříve. 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.