Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela poštovního zákona

Od příštího týdne, konkrétně od 1. října 2013, začne platit novela tzv. poštovního zákona. Podle novely č. 212/2013 Sb. bude minimální počet poštovních poboček stanovovat vláda svým nařízením, a to na návrh českého telekomunikačního úřadu. Předkladatelé stručnou novelu odůvodnili tím, že má být pojistkou proti možnému živelnému rušení poštovních poboček především na venkově.

Poslanecký návrh novely reagoval na loňskou úpravu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Novelou č. 221/2012 Sb. ze dne 5. června 2012 byla do českého zákona o poštovních službách implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/6/ES, kterou se mění Směrnice č. 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství, tzv. třetí poštovní směrnice. Novelou č. 221/2012 Sb. byla zrušena zbývající část monopolu České pošty týkající se zásilek do 50 g nebo s cenou do 18 Kč. Již vloni při projednávání změn zákona o poštovních službách navrhli senátoři dva pozměňující návrhy, které měly zajistit minimální počet poboček České pošty, tehdy ale návrhy neprošly. Trh byl od 1. ledna 2013 plně liberalizován. Letos v polovině května Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o poštovních službách, která je poměrně stručná a obsahuje tři věcné změny:
  • Minimální počet poštovních provozoven držitele poštovní licence bude do budoucna určován nařízením vlády na návrh nezávislého regulátora Českého telekomunikačního úřadu. Opatření má zabránit nekontrolovatelnému rušení poboček zejména v malých obcích.
  • Všichni držitelé licence budou muset přijaté zásilky označovat tak, aby bylo jasné, u koho zákazník zásilku podal, což má zabránit zneužívání sítí ostatních firem.
  • Limit ročních výnosů provozovatelů poštovních služeb, od kterého by firmy musely povinně přispívat na takzvanou univerzální službu, tedy na doručování zásilek po celé ČR za jednotnou cenu, bude snížen z 10 milionů na 3 miliony korun.
Senát tuto novelu schválil počátkem prázdnin naprosto hladce bez jakékoliv diskuse. Následně ji podepsal prezident a ještě v červenci vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 212/2013 Sb. Účinnost novely č. 212/2013 Sb. byla stanovena od prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce, kterým je 1. říjen 2013.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.