Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z nemovitostí 2013 - shrnutí

Do konce tohoto pracovního týdne, tedy do pátku 31. 5. 2013, musí být na účtech finančních úřadů připsány platby za daň z nemovitostí. Dnes proto přinášíme závěrečný souhrn nejdůležitějších faktů a letošních změn týkajících se právě placení daně z nemovitostí.

Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Podle § 15 musí být platba připsána na účtu finančního úřadu nejpozději do 31. května 2013. Pokud výše daně přesahuje 5000 korun, je možné částku rozdělit na dvě splátky. První polovinu je nutné zaplatit do konce května a druhou do konce listopadu. Výjimku mají pouze provozovatelé zemědělské výroby a chovatelé ryb, kteří mohou první splátku uhradit až do konce srpna. Daň je splatná, pokud činí minimálně 30 Kč.
Daňové přiznání k dani z nemovitostí se muselo podat už do konce ledna. Povinnost podat přiznání měli však pouze lidé, kteří se v loňském roce stali vlastníky nemovitosti, případně u jejichž nemovitosti došlo k nějaké změně. Výši daně jim sdělil finanční úřad platebním výměrem zaslaným individuálně nebo hromadným předpisným seznamem. Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla 31. května 2013 připsána na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby nebo platby složenkou je tedy nutné zaplatit daň s několikadenním předstihem. Při pozdní úhradě daně hrozí úrok z prodlení, který se podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, začíná počítat od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti.
Jedinou pro poplatníky velkou změnou, na kterou je třeba si dát pozor, jsou nová čísla účtů pro placení daně z nemovitostí. Změna souvisí se zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nabyl účinnosti 1. 1. 2013 (psali jsme zde). Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Čísla účtů čtrnácti nově vzniklých finančních úřadů se liší od čísel účtů původních finančních úřadů, na které se daň až do loňského roku platila. Na tuto skutečnost si musí dát pozor především poplatníci, kteří platí daň bezhotovostně.
Přestože Ministerstvo financí vydalo několik tiskových zpráv, ve kterých výslovně upozorňovalo na nová čísla finančních úřadů, došlo nakonec na straně dodavatelské firmy při tištění údajů na složenky k chybě právě v čísle účtu. Poplatníkům tak byly v dubnu distribuovány složenky s neexistujícím číslem účtu. Složenky distribuované v květnu již obsahovaly správné údaje a ti poplatníci, kteří obdrželi chybné složenky, dostali v květnu nové a navíc obdrželi omluvný dopis. Při placení daně z bankovního účtu nelze na chybně uvedené číslo účtu platbu provést, Česká pošta byla hned po zjištění chyby informována a složenky s chybným údajem nepřijímá. Přesto někteří poplatníci stihli zaplatit složenky se špatným číslem účtu, případně zaplatili daň na stejné číslo účtu jako vloni. Z důvodu četných dotazů na toto téma vydalo Ministerstvo financí novou tiskovou zprávu nazvanou "Odpovědi na nejčastější dotazy k placení daně z nemovitostí na rok 2013". Otázky a odpovědi najdete ZDE. Podle informací České daňové správy obdrželi všichni poplatníci složenku se správným číslem účtu nejpozději v pátek 24. 5. 2013, tedy dostatečně včas, aby stihli daň zaplatit v termínu.
Ministerstvo financí také upozorňuje poplatníky, že adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. S případnými dotazy, podněty, odvoláními apod. se poplatníci musí obrátit vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu uvedeného na složence.
Pro kontrolu uvádíme přehled správných čísel účtů pro placení daně z nemovitostí pro všechny kraje:
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 7755-47620661/0710

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.