Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Jedním ze zákonů, který schválila Poslanecká sněmovna na své poslední schůzi, byla i novela zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Předpis upravuje podmínky pro poskytování úvěrů s fixními úroky pro české vývozce. Novelu bude nyní schvalovat Senát, platit by měla ode dne uveřejnění ve Sbírce zákonů.

Novelu zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, navrhla skupina poslanců za TOP 09, ODS a LIDEM. Cílem novely je podpora vývozu, hospodářského růstu i tvorba nových pracovních míst.
Předpis upravuje jeden z nástrojů podpory vývozu, a to dorovnávání úrokových rozdílů. Jedná se o tzv. systém Interest Make-Up, kdy komerční banky poskytnou vývozcům úvěr, u kterého se zafixuje úroková sazba. 
Dorovnávání úrokových rozdílů bylo do zákona č. 58/1995 Sb. vloženo už v roce 2009 novelou č. 293/2009 Sb. Protože však nebyl tento nástroj podpory vývozu kvůli některým výkladovým nejasnostem v zákoně dosud využíván, navrhla skupina poslanců novelu zákona, která podmínky poskytování úvěru s pevnou úrokovou sazbou upřesňuje. 
Komerční banky budou moci poskytnout vývozcům úvěr, u kterého bude úroková sazba stejná po celou dobu čerpání a splácení úvěru. Pokud by úroková sazba, za kterou si banka vývozce opatřuje prostředky na mezibankovním trhu, vzrostla, rozdíl bude bance hrazen státem. V případě, že by úrokové sazby klesly, budou tento finanční rozdíl banky vracet státu.
Žádost o zařazení vývozního úvěru do systému dorovnávání úrokových rozdílů spojených s vývozním úvěrem bude předkládat banka vývozce k rozhodnutí Ministerstvu financí prostřednictvím exportní pojišťovny. Přesný způsob výpočtu dorovnávání úrokových rozdílů bude stanoven vyhláškou Ministerstva financí.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.