Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Evropská ekoznačka

Letos v únoru vstoupilo v platnost evropské nařízení o ekoznačce, která má být nejuniverzálnějším označením šetrnosti vůči životnímu prostředí. Pouze Květina (The Flower) zaručí ekologickou kvalitu výrobků od počátku výroby až po jejich recyklaci.

Existuje pochopitelně spousta jiných ekologických značek, ty však obvykle zaručují ekologickou šetrnost v užším měřítku, jako například recyklovatelnost nebo energetickou úspornost. Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 66/2010/ES byla uvedena v život univerzální ekoznačka sloužící k propagování produktů s menším dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu. Značka European Ecolabel má podobu květiny a výrobky, které chtějí toto označení používat, musí projít sérií přísných a precizních testů. V současné době jsou vypracována přísná ekologická kritéria pro 26 kategorií výrobků a služeb. Květinu můžete najít nejen na oděvech, čisticích prostředcích, domácích spotřebičích, žárovkách či postelových matracích, ale je udělována i turistickým ubytovacím službám a kempům. Všechny výrobky a služby, které smějí být Květinou označovány, najdete v tomto katalogu.
Ekologičnost výrobků posuzují národní komise, kterým musí výrobci dodat celou řadu certifikátů a dokladů. V České republice je tímto odpovědným výkonným orgánem Agentura pro ekologicky šetrné výrobky. Bližší informace pro výrobce a poskytovatele služeb najdete na www.ekoznacka.cz.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.