Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Jednotné inkasní místo

Dne 24. května 2010 schválila vláda na svém zasedání informace o schůzi Rady projektu Jednotného inkasního místa, který předložilo Ministerstvo financí. Projekt je rozložen do čtyř fází, naplno by měl začít fungovat od roku 2014.

Jednotné inkasní místo je úřad, kde by se měly v budoucnu vybírat nejen daně, ale i clo a sociální a zdravotní pojištění. Všechny odvody by měli lidé zaplatit jednou platbou a vyplňovat by měli pouze jeden formulář. Účelem projektu je maximální snížení administrativní zátěže a celkové zjednodušení celého systému.
Na projektu kromě Ministerstva financí spolupracuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví. Jako poradní orgán se na něm podílí i Světová banka, která má s podobnými projekty zkušenosti. Vytvoření jednotného inkasního místa mají v programu občanští demokraté i sociální demokraté, proto se předpokládá, že příslušné zákony týkající se této problematiky budou v Parlamentu v následujících letech přijaty.
Úvodní fáze, která by měla být ukončena do září roku 2011, zahrnuje především vytvoření samostatné daňové správy s novým vrcholným orgánem Generálním finančním ředitelstvím. Tomu bude podřízeno 14 krajských finančních úřadů. Od roku 2012 by měl začít také plně fungovat i Specializovaný finanční úřad zaměřený na daňovou správu velkých firem. O vzniku Generálního finančního ředitelství a Specializovaného finančního úřadu jsme informovali v samostatném článku
V roce 2013 by měly finanční úřady začít vybírat i clo a sociální pojištění a od roku 2014 i pojištění zdravotní.

4 fáze projektu podle MF:
 

 
Vysvětlivky: JIM - Jednotné inkasní místo, FSČR – Finanční správa ČR, GFŘ – Generální finanční ředitelství, KFÚ – finanční úřad s krajskou územní působností, SFÚ – Specializovaný finanční úřad, DS – daňová správa, CS – celní správa, SP – sociální pojištění, ZP – zdravotní pojištění
Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.