Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Čerpání peněz z evropských fondů se zjednodušilo

Dne 20. května 2010 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o rozpočtových pravidlech, která umožní snadnější čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Hlavním důvodem předložení novely bylo zjednodušit čerpání těchto peněz především základním školám.

Fondy Evropské unie poskytují finanční prostředky na podporu projektů v členských zemích EU. Do České republiky peníze proudí především prostřednictvím tzv. operačních programů. Podmínky čerpání a správa těchto programů jsou v kompetenci jednotlivých ministerstev. Na právě probíhající programové období 2007-2013 si Česko vyjednalo 26 operačních programů, na které má k dispozici z evropských fondů 26,69 miliard eur. Finanční prostředky jsou určeny zvláště k podpoře hospodářského růstu, zvýšení vzdělanosti a snížení sociálních nerovností mezi obyvateli. Více o fondech Evropské unie najdete zde.
Jedním z  operačních programů financovaných z fondů EU je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je zaměřený na podporu všech forem vzdělávání. Více informací o programu najdete zde
V rámci tohoto programu vyhlásilo Ministerstvo školství „Projekt EU peníze školám“. Jeho princip spočívá v tom, že školy už nebudou muset při žádostech o dotaci vypracovávat složité projekty jako tomu bylo doposud, ale budou moci využít jednu z předpřipravených šablon, které vytvořilo ministerstvo. V šablonách vyplní pouze záměr využití peněz, kterým mohou být např. dělené hodiny jazyků, vybavení učeben, atd. Sestavení žádosti o dotaci pomocí těchto šablon bude velmi jednoduché a tedy dosažitelné pro všechny školy. Veškeré informace o projektu naleznete na internetových stránkách Ministerstva školství.
Zjednodušení procedury čerpání prostředků z evropského strukturálního fondu se muselo zapracovat do národní legislativy. Proto byla přijata novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která byla schválena pod číslem 139/2010 Sb. Do § 14 zákona se vložil nový odstavec 7, podle kterého bude moci poskytovatel dotace u programů nebo projektů určit paušální výdaje, u kterých se nebude muset prokazovat, na jaký konkrétní účel byly využity.
Novela prošla v obou komorách Parlamentu téměř bez připomínek. Sněmovna ji dokonce schválila ve zrychleném jednání už v prvním čtení. Celý legislativní proces trval přibližně tři měsíce.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.