Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Lékařské prohlídky zaměstnanců III. - Obsah prohlídek

V dnešním v pořadí již třetím článku zaměřeném na lékařské prohlídky zaměstnanců se budeme věnovat tomu, co by měla lékařská prohlídka obsahovat a jak dlouho by měla trvat. O typech lékařských prohlídek a o nové povinnosti zaměstnavatelů uzavřít písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jsme psali v předchozích článcích.

Nové povinnosti přinesl již více než rok platný zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Díky přechodným ustanovením tohoto zákona ale bylo možné ještě po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti postupovat v oblasti pracovnělékařských služeb podle předchozích platných právních předpisů. Přechodné období však skončilo letos 31. března, začátkem dubna navíc vstoupila v platnost vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, tzv. vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Vyhláška č. 79/2013 Sb. mimo jiné stanoví i obsah lékařských prohlídek zaměstnanců a minimální čas potřebný k zajištění těchto prohlídek s ohledem na náročnost práce. Cílem pracovnělékařské prohlídky je posouzení omezení či vyloučení zdravotní způsobilosti ke konkrétní práci, a to vždy ve vztahu ke všem rizikovým faktorům a pracovním podmínkám, za nichž bude práce vykonávána. Žádost o pracovnělékařskou prohlídku podává zaměstnavatel písemně a žádost musí obsahovat všechny potřebné údaje a informace, na základě kterých může lékař provést zhodnocení zdravotní způsobilosti ke konkrétní práci.
Každá pracovnělékařská prohlídka pak zahrnuje:
  • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost,
  • pracovní anamnézu, zejména se sleduje odezva organizmu na výskyt rizikových faktorů, 
  • komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce, 
  • základní chemické vyšetření moče ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moče. 
Základní vyšetření se může rozšířit o další odborná vyšetření, jestliže je stanoví jiný právní předpis nebo o nich rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví. Odborná vyšetření jsou dále prováděna u rizikových faktorů podle přílohy 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. Další vyšetření může také indikovat přímo posuzující lékař, pokud to vyplyne z výsledků základního vyšetření.
Minimální čas potřebný k zajištění pracovnělékařské prohlídky s ohledem na náročnost práce podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, tzv. vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, je uveden v následující tabulce.

Druh pracovnělékařské prohlídkyNáročnost práceMinimální čas prohlídky
VstupníNízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie)40 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy).60 min.
PeriodickáNízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy)40 min.
MimořádnáNízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy)30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy), jde- li o prohlídku podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo f) bodu 3) vyhlášky č. 79/2013 Sb.40 min.
VýstupníStřední (práce zařazená do druhé kategorie)30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy)40 min.
 
Související články:
Lékařské prohlídky zaměstnanců I. - Druhy prohlídek
Lékařské prohlídky zaměstnanců II. - Smlouvy s poskytovatelem

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.