Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ukončení smlouvy s mobilním operátorem bude snazší

Tento týden, konkrétně ve čtvrtek 8. srpna 2013, začne platit novela č. 214/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Novela má  zlepšit postavení klientů vůči mobilním operátorům. Změny v zákoně o elektronických komunikacích schválila Poslanecká sněmovna v polovině května i přesto, že hospodářský výbor podal návrh na zamítnutí celé novely. Senátem pak návrh prošel bez větších problémů.

Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, má mimo jiné také usnadnit vstup virtuálních operátorů na trh, a tím posílit konkurenci. Hlavním cílem novely je ale zlepšení postavení klientů mobilních operátorů a odstranění mnohdy nekalých praktik.
Například při ukončení smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti uzavřené na dobu určitou by klienti nově měli doplácet jen pětinu součtu paušálů nebo minimálních částek, které by zaplatili do konce trvání smlouvy. Dosud zákazníci museli při předčasném ukončení smlouvy doplatit celé paušály do konce trvání smlouvy nebo celé sjednané minimální částky, které se zavázali provolat.
U dotovaných mobilů budou klienti při předčasném ukončení smlouvy doplácet jen rozdíl mezi dotovanou a skutečnou cenou přístroje.
Novela č. 214/2013 Sb. má také odstranit automatické prodlužování smluv na dobu určitou bez vědomí klienta. Nově budou mít operátoři povinnost jeden až tři měsíce před prodloužením smlouvy upozornit zákazníka na možnost ukončení závazku.
Při uzavírání smluv na dálku bude muset zákazník následně obdržet kompletní smluvní podmínky v elektronické nebo v listinné formě. Teprve po doručení kompletních smluvních podmínek začne běžet dvoutýdenní zákonná lhůta pro případné odstoupení od smlouvy.
Novela č. 214/2013 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 8. 8. 2013. Telefonním operátorům se změny zákona o elektronických komunikacích logicky nelíbí a mají k nim velké výhrady.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.