Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Registrační značky na přání

Jedním ze zákonů, které včera schválil Senát na své 11. schůzi, byla i novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Předpis mimo jiné umožňuje vydávat registrační značky vozidel na přání.

Hlavním cílem novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je zjednodušení evidence a registrace vozidel. Jednodušší by mělo být zejména přehlášení vozidla na jinou osobu např. při prodeji. Nově bude stačit jedna společná žádost nového a dosavadního vlastníka podaná na centrální registr vozidel. Vše by mělo fungovat na principu "jeden registr - jeden úřad - jedna žádost". Místně příslušné úřady si spis předají samy mezi sebou. Zjednoduší se také vyřazování vozidel z evidence, a to sloučením dočasného a trvalého vyřazení.
Nově bude mít také do registru aut přístup i ministerstvo životního prostředí, a to kvůli rozesílání emisních plaket při zavádění tzv. nízkoemisních zón (psali jsme zde).
Uzákoněna bude i povinnost používání kamerových systémů ve stanicích technické kontroly. Videozáznamy by měly zabránit korupčnímu jednání a dokazovat, že příslušné auto kontrolou opravdu fyzicky prošlo.
Mediálně nejzajímavější část novely  je obsažena ve zcela novém paragrafu 7b, který se vkládá do zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Registrační značku na přání bude možné přidělit při splnění určitých podmínek za poplatek pět tisíc korun za jednu tabulku, tedy za 10 tisíc korun za automobil. Značka musí být kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic a nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy. Logicky také požadovaná značka nesmí být již přidělena jinému vozidlu. 
Celá novela má začít platit od 1. 1. 2015, s výjimkou ustanovení, které umožní efektivnější výměnu informací o ukradených vozidlech v rámci EU, to začne platit už od 1. ledna roku 2014.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.