Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Osvobození od soudních poplatků kvůli amnestii

Poslanecká sněmovna schválila na konci minulého týdne ve zrychleném řízení novelu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Vládní návrh zákona osvobozuje od placení soudních poplatků ty, kteří se domáhají škody za amnestované trestné činy. Novela reaguje na novoroční amnestii prezidenta Václava Klause, ale má platit i pro všechny další případné amnestie v budoucnu.

Novela, kterou se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byla Poslanecké sněmovně předložena s návrhem na projednání tak, aby s ní poslanci mohli vyslovit souhlas již v prvém čtení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Poslanci skutečně novelu schválili zrychleně, aby mohly být co nejdříve napraveny situace, které vznikly v důsledku letošní novoroční amnestie. Kvůli zastavení dlouhotrvajících trestních stíhání se poškození nyní musí domáhat náhrady škody způsobené trestným činem nikoliv v trestním, ale v civilním řízení. V civilním řízení se přitom na rozdíl od trestního musí hradit soudní poplatky. Poškození tak mají při vymáhání svých oprávněných nároků další náklady.
Novela proto do § 11 zákona o soudních poplatcích zařazuje mezi osoby osvobozené od poplatků také navrhovatele v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, kteří řádně uplatnili nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí prezidenta republiky. Zjednodušeně řečeno: soudní poplatky nebudou platit ti poškození, kteří vymáhají náhradu škody způsobenou amnestovaným trestným činem. Opatření se bude vztahovat i na všechny případné budoucí amnestie. Novela platí pro řízení zahájená po 1. 1. 2013, a pokud již navrhovatelé poplatek zaplatili, bude jim soudem vrácen. Platnost novely je navržena od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Novelu ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.