Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o odpadech

Zítra 1. října 2013 začíná platit novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která upravuje především administrativní náročnost v odpadovém hospodářství. Novela vyšla ve Sbírce zákonů 21. června pod číslem 169/2013 Sb.

Cílem novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je především snížit administrativní náročnost firem podnikajících v odpadovém hospodářství. Podle Ministerstva životního prostředí podniková sféra změnou zákona ušetří přibližně 130 milionů korun ročně, státní správa pak více než 40 milionů za rok.

Hlavní změny zákona v bodech:
  • Podle novely bude možné ještě do konce příštího roku používat poplatky určené na likvidaci autovraků i na projekty podpořené z dotačního programu Zelená úsporám.
  • Původci odpadů, kromě obcí, nově nebudou muset zpracovávat plán odpadového hospodářství.
  • Odpadový hospodář bude moci vykonávat svoji funkci pro libovolný počet původců, oprávněných osob a provozoven. V současné době může odpadový hospodář své služby nabízet maximálně pěti subjektům. 
  • Původce nebezpečných odpadů, jakými jsou např. zbytky z průmyslové výroby, již nebude muset žádat o souhlas k jejich shromažďování.
  • Evidence při přepravě nebezpečných odpadů bude vedena elektronicky bez nutnosti vyplňování a rozesílání evidenčního listu v sedmi papírových kopiích.
Novelu zákona č. 185/2001 Sb.  o odpadech schvalovala Poslanecká sněmovna dvakrát. Nejprve novelu schválili poslanci i senátoři, poté se však zjistilo, že do Senátu odešla kvůli chybě při zpracování z Poslanecké sněmovny chybná verze, která obsahovala schválený jeden pozměňovací návrh, který poslanci neschválili. Prezident Miloš Zeman z tohoto důvodu původní novelu vetoval a vláda tak musela novelu předložit Sněmovně znovu. Chyba v původní novele se týkala pozměňovacího návrhu poslance Františka Sivery (ODS), podle kterého by se o šest měsíců prodloužila lhůta, v níž musí provozovatelé solárních elektráren uzavřít smlouvu o financování likvidace elektroodpadu ze solárních panelů.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.