Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Protikorupční balíček

Sněmovna schválila na své 79. schůzi ve třetím čtení vládní návrh zákona o protikorupčních opatřeních, tzv. protikorupční balíček. Norma zavádí do českého práva institut korunního svědka a protikorupčního agenta.

Pro přijetí návrhu zákona o protikorupčních opatřeních hlasovali sociální demokraté, zelení, část komunistů a část lidovců. Občanští demokraté o zákoně vůbec nehlasovali nebo se hlasování zdrželi. Stejně jako v případě návrhu zákona o lobbingu jej považují za součást volební kampaně sociální demokracie.
Předloha novelizuje zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Podle navrhovatelů je cílem těchto tří novel výrazné snížení výskytu korupce v České republice.
Jednou z novinek, které návrh zákona o protikorupčních opatřeních zavádí, je institut tzv. korunního svědka. Člověk obviněný ze zločinu by se podle návrhu mohl vyhnout trestnímu stíhání, pokud by svým svědectvím výrazně přispěl k odhalení kriminálního činu organizované skupiny. Trestní stíhání tohoto svědka bude však zastaveno jenom v případě, že se ke svému činu přizná a že odevzdá všechen majetek, který získal kriminální činností. Podle ministerstva spravedlnosti má zavedení institutu korunního svědka motivovat členy organizovaných skupin, aby spolupracovali s policií a žalobci.
Kromě korunního svědka zavádí novela institut tzv. protikorupčního agenta. Tento policií nasazený agent by měl fungovat v roli pozorovatele korupčního jednání, při kterém by předstíral zájem podílet se na trestném činu (např. dát či vzít úplatek). Agent-provokatér ale nesmí toto protiprávní jednání sám vyvolat.
Novelizací trestního řádu se také rozšiřuje okruh trestných činů, u kterých je možné použít policejní odposlechy. Podle nového trestního zákoníku, který platí od začátku letošního roku, je možné použít policejní odposlechy jen u zločinů, u kterých je horní hranice trestní sazby minimálně deset let vězení. Balíček počítá s tím, že by se odposlechy mohly použít i u zločinů, kde je horní hranice trestní sazby minimálně osm let vězení.
V novém zákoně č. 280/2009 Sb, daňovém řádu, se novelou rozšiřuje § 53, který se týká porušení povinnosti mlčenlivosti. Podle této úpravy bude mít přístup k informacím týkajících se placení daní také policie. Nový daňový řád začne platit od 1. ledna 2011.
Protikorupční balíček nyní bude posuzovat Senát. Pokud jej senátoři poslancům vrátí, předloha nebude platit z důvodů uvedených v tomto článku.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.