Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z nemovitostí - termín se blíží

Daň z nemovitostí je pro většinu poplatníků splatná do 31. května. Je tedy nejvyšší čas příslušnou částku daně uhradit. Nabízíme vám přehled letošních novinek v oblasti daní z nemovitostí.

Letos poprvé daň i z novostaveb
Osvobození od daně z nemovitostí u novostaveb bylo zrušeno již zákonem č. 1/2009 Sb. a to k 1. 1. 2009. U staveb, které nárok na osvobození získaly ještě před vstupem této novely v platnost, ho však bylo možné uplatnit ještě v roce 2009. Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 ale zcela končí platnost osvobození od daně z nemovitostí u novostaveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Podrobně jsme se novostavbám věnovali v tomto článku.

Zvýšení daně Janotovým balíčkem
Zákon č. 362/2009 Sb., tzv. Janotův balíček, zvedl daň z nemovitostí u všech staveb na dvojnásobek. V kombinaci se změnou místního koeficientu tak v některých obcích mohlo dojít až k desetinásobnému zvýšení daně. Z tohoto důvodu byla obcím dána možnost měnit místní koeficient až do konce listopadu a zareagovat tak na případné příliš prudké zvýšení daně. O části Janotova balíčku, která novelizuje zákon o dani z nemovitostí, jsme informovali v samostatném článku.

Jak zjistit novou výši daně
Kvůli výše popsaným změnám v zákonech nemuseli poplatníci podávat nová daňová přiznání. Pokud nedošlo k jiným změnám ze strany poplatníka, vypočítal finanční úřad novou výši daně sám. Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám prakticky u všech poplatníků, rozhodlo Ministerstvo financí, že nebude rozesílat jednotlivé daňové výměry a výši daně oznámí hromadnými předpisnými seznamy. Poplatníkům pak byly rozeslány pouze složenky, na jejichž alonži byla konkrétní výše daně uvedena. V současné době by již všichni poplatníci měli mít daňovou složenku doma. Pokud tomu tak není, měli by si výši daně zjistit na svém finančním úřadu. Doručení složenky totiž není zákonnou povinností správce daně a její neobdržení neodkládá daňovou povinnost. Informace Ministerstva financí jsme zveřejnili zde.

Povodně
Obce, jejichž občané, byli postiženi nedávnými povodněmi nebo záplavami, mohou obecně závaznou vyhláškou zcela nebo částečně osvobodit občany od daně z nemovitostí na svém území, a to až po dobu 5 let. Povodněmi postižení občané by se měli informovat u svého správce daně. O tomto i dalších opatřeních k řešení důsledků povodní jsme psali v tomto článku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.