Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vyšší mateřská definitivně bude

Poslanecká sněmovna včera na své 79. schůzi přehlasovala veto prezidenta republiky a definitivně tak potvrdila navýšení mateřské a ošetřovného na úroveň loňského roku.

Snížení mateřské a ošetřovného bylo součástí úsporných opatření, kterými měl být zachráněn schválený deficit státního rozpočtu na letošní rok. Právě tyto dva body ale levici při schvalování tzv. Janotova balíčku tak trochu unikly. Okamžitě tedy byla připravena novela, která měla výši mateřské a ošetřovného vrátit na úroveň roku 2009. Při jejím schvalování ale levicoví poslanci narazili na odpor pravice, která se rozhodla nepodpořit jediný zákon, který by zasahoval do již schváleného státního rozpočtu. Po sérii obstrukcí se tak novelu podařilo přijmout až na mimořádně svolané schůzi Sněmovny. Následně byl podle očekávání zákon Sněmovně vrácen nejprve Senátem a pak i prezidentem republiky. V obou případech se ale podařilo veto přehlasovat a novela tak bude v nejbližších dnech vyhlášena ve Sbírce zákonů a začne platit.

Mateřská
Výše peněžité podpory v mateřství se v roce 2010 měla podle zákona č. 362/2009 Sb., tzv. Janotova balíčku, počítat stejně jako výše nemocenského. Výpočet nemocenského včetně příkladu jsme podrobně popsali např. v tomto článku. Schválená novela však tuto změnu zrušila a mateřská se tak vrátí na úroveň loňského roku. Denní vyměřovací základ se tedy opět bude až do výše první redukční hranice počítat v plné výši a nikoliv pouze 90 %. To znamená, že podle § 21 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se bude denní vyměřovací základ redukovat až v případě, že přesáhne částku 791 Kč.
Druhou, a možná ještě podstatnější, změnou ve výpočtu je vlastní procento, které určuje výši mateřské. Janotův balíček sjednotil mateřskou s nemocenským a od ledna se tak vyplácí 60 % denního vyměřovacího základu. Schválená novela vrací výši mateřské na původních 70 % denního vyměřovacího základu a po uvedení zákona v platnost bude maminkám zpětně vyplacen i rozdíl způsobený Janotovým balíčkem. Podle České správy sociálního zabezpečení nebude třeba o doplatek žádat. Rozesílán bude automaticky, ale nejspíš až v posledním čtvrtletí roku 2010.

Ošetřovné
I změna ošetřovného byla zavedena od ledna letošního roku zákonem č. 362/2009 Sb., tzv. Janotovým balíčkem. V případě ošetřovného se ale neměnil způsob výpočtu či procentuální výše dávky. Janotovým balíčkem byl do zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vložen nový § 40a, který zavedl u ošetřovného karenční lhůtu v délce tří dnů. V současné době tedy nejsou u ošetřovného stejně jako u nemocenské propláceny první tři dny nemoci. Zkrátila se tak i délka podpůrčí doby z devíti na šest dnů a to od čtvrtého do devátého kalendářního dne nemoci. Výše ošetřovného se vypočítává stejně jako nemocenské, pouze s tím rozdílem, že nemocenské se vyplácí za pracovní dny a ošetřovné za kalendářní dny.
Včera schválená novela ruší nově zavedenou karenční lhůtu a ošetřovné bude opět propláceno od prvního dne nemoci po dobu 9 dnů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.