Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

V EU se zrychlí výplata dávek

1. května 2010 vstoupila v platnost nová pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení migrujících pracovníků a jejich rodin v rámci EU. Poskytování podpory v nezaměstnanosti, dávek pro rodiny s dětmi, důchodů, dávek v nemoci a nároků na zdravotní péči se zjednoduší a tím pádem také zrychlí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004/ES, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a jeho prováděcí pravidla vyhlášená pod č. 87/2009/ES platí od 1. května 2010. Nahrazují tak předcházející základní nařízení Rady č. 1408/71/EHS a prováděcí nařízení Rady č. 574/72/EHS, která se ale zatím úplně neruší a budou se používat například ve vztazích se Švýcarskem, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Tyto země se k novým pravidlům připojí s určitým zpožděním, pravděpodobně do konce příštího roku.
Nová nařízení obsahují stejná pravidla jako ta předcházející, jsou však rozšířena o některé nové prvky, které mají přispět k posílení volného pohybu osob a zároveň sloužit jako nástroj ochrany jejich práv.

Některé novinky v oblasti systému sociálního zabezpečení v rámci EU:
  • členské státy nově nesmějí vyhradit přístup k dávkám pouze svým občanům,
  • lidé s pracovními poměry ve více státech budou nově pojištěni tam, kde vykonávají podstatnou část své činnosti (dosud v místě bydliště),
  • doby pojištění ze všech členských zemí se budou sčítat,
  • práva nabytá v jiném členském státě budou zachována,
  • poskytování dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU bude možné po dobu až šesti měsíců (dosud tři měsíce),
  • dávky v nezaměstnanosti se již nebudou poskytovat přes úřady práce v hostitelské zemi, ale přímo,
  • zaměstnavatelé budou formuláře o zaměstnancích vysílaných do jiné země vyplňovat pouze jednou za dva roky (nyní každoročně),
  • zavádí se celoevropské nástroje na vymáhání pojistného a přeplatků na dávkách,
  • výrazně se zrychlí úhrady za poskytnutou zdravotní péči v jiném státě,
  • nejpozději v roce 2012 by měl fungovat systém elektronické výměny dat mezi institucemi.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.