Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud zrušil přísudkovou vyhlášku

Ústavní soud dnes vyhověl návrhu skupiny senátorů a zrušil vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Vyhláška se ruší dnem vyhlášení dnešního Nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů.

Tzv. přísudková vyhláška č. 484/2000 Sb., stanovuje paušální odměny advokátů v občanskoprávních sporech. Ústavní soudci poukázali na to, že vyhláška nezohledňovala složitost sporu, počet provedených úkonů ani časovou náročnost. Náklady na právní zastoupení byly stanoveny paušálně. Zejména v případech, kdy se spory týkaly vymáhání bagatelních částek, pak díky těmto paušálům náklady na řízení narůstaly i několikanásobně. Vymahačské firmy podávaly tzv. formulářové žaloby, za vyplnění formuláře si paušálem účtovaly tisíce korun. Ústavní soud zkonstatoval, že vyhláška přímo motivuje k vyvolání sporu o bagatelní částku. Cílem takového sporu není úhrada původního dluhu, ale zisk z odměny za právní zastoupení. Během let tak vznikl trh s pohledávkami a náklady sporů se dostávaly do hrubého nepoměru k hodnotě sporu. Vyhlášku, která původně měla odstranit průtahy a zjednodušit výpočet odměn za právní zastoupení v občanském soudním řízení, proto Ústavní soud dnes svým rozhodnutím zrušil.
Do doby, než bude přijat nový právní předpis nahrazující zrušenou vyhlášku č. 484/2000 Sb., se bude výše odměn řídit tzv. advokátským tarifem, tedy vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Jde o staronový způsob stanovení odměn, při kterém je ale třeba prokázat počet vynaložených úkonů, které advokát musí ve sporu provést. Podle soudců jde o spravedlivější princip, protože respektuje náročnost sporu.
Ústavní soud také zákonodárcům doporučil dbát při přípravě nové právní úpravy na to, aby ve svém textu obsahovala kritéria pro určení výše náhrad tak, aby odměna za právní zastoupení byla přiměřená vymáhané částce.
Text nálezu včetně odlišného stanoviska najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.