Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon a nařízení vlády o označování výbušnin

Počátkem tohoto měsíce vyšel ve Sbírce zákonů zcela nový zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití. Pod č. 84/2013 Sb. pak vyšlo související prováděcí nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití. Oba předpisy nabyly účinnosti dnem vyhlášení, tedy 5. dubna 2013. Zákon a související nařízení vlády mají zjednodušit označování a evidenci výbušnin.

Oba nové předpisy reagují na požadavky Evropské unie. Nový zákon transponuje do právního řádu České republiky novelizující směrnici Komise EU č. 2012/4/EU, kterou se mění směrnice č. 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady č. 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití. Novelizující směrnice č. 2012/4/EU  vylučuje z působnosti směrnice č. 2008/43/ES výrobky, které nepředstavují vysoké riziko zneužití k trestné činnosti, konkrétně jde o stopiny, zápalnice, bezpečnostní zápalnice a kalíškové zápalky. Specifikuje také zjednodušený způsob označování malých předmětů, jako jsou např. bleskovice a zážehové rozbušky, u kterých je připojování jednoznačného označení technicky neproveditelné.
Směrnice a nyní i nový zákon č. 83/2013 Sb. ukládají povinnost jednoznačně označovat všechny výbušniny, a to od 5. 4. 2013. Zároveň bude zakázáno vlastnit výbušninu, bez předepsaného jednoznačného označení.
Odkládá se ale povinnost zavést systém sledovatelnosti výbušnin, tuto povinnost bude mít podnikatelský sektor až od 5. dubna 2015. Výrobci, obchodníci a firmy, které provádějí trhací práce tak získají čas na přípravu k zavedení systému pro sledování výbušnin.
Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití byl jedním ze dvou prvních zákonů, které po nástupu do funkce podepsal prezident Miloš Zeman. Zákon č. 83/2013 Sb. zcela nahradil původní zákon č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.