Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z nemovitostí - FÚ rozesílají složenky

Právě v těchto dnech jsou poplatníkům daně z nemovitostí rozesílány první složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Daň je třeba uhradit tak, aby příslušná částka byla připsána na účet finančního úřadu nejpozději 31. 5. 2013. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny. Ministerstvo financí i letos vydalo informační leták k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí.

Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Podle § 15 musí být platba připsána na účtu finančního úřadu nejpozději do  do 31. května 2013. Pokud výše daně přesahuje 5000 korun, je možné částku rozdělit na dvě splátky. První polovinu je nutné zaplatit do konce května a druhou do konce listopadu. Výjimku mají pouze provozovatelé zemědělské výroby a chovatelé ryb, kteří mohou první splátku uhradit až do konce srpna. Daň je splatná, pokud činí minimálně 30 Kč.
Daňové přiznání k dani z nemovitostí se muselo podat už do konce ledna. Povinnost podat přiznání měli však pouze lidé, kteří se v loňském roce stali vlastníky nemovitosti, případně u jejichž nemovitosti došlo k nějaké změně. Výši daně jim sdělil finanční úřad platebním výměrem zaslaným individuálně nebo hromadným předpisným seznamem.
Stejně jako v předchozích letech, rozesílá i letos daňová správa všem poplatníkům daně z nemovitostí složenky na úhradu této daně. Jde o standardní složenku typu A s alonží, na níž je uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok 2013, výše a termíny splatnosti splátek a spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem. Z důvodu probíhajících organizačních změn Finanční správy ČR není na alonži složenky uveden stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitostí. 
Změny probíhají v souvislosti se zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nabyl účinnosti 1. 1. 2013 (psali jsme zde). S novým zákonem došlo ke změnám i v platbách daně z nemovitostí. Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Proto je od letošního roku daň z nemovitostí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje. Pokud má poplatník nemovitosti na území více krajů, budou mu všechny složenky zaslány společně v jedné obálce.
Čísla účtů čtrnácti nově vzniklých finančních úřadů se liší od čísel účtů původních finančních úřadů, na které se daň až do loňského roku platila. Na tuto skutečnost si musí dát pozor především poplatníci, kteří platí daň bezhotovostně.
Složenky nejsou rozesílány najednou, ale postupně, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2013. Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla 31. května 2013 připsána na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby nebo platby složenkou je tedy nutné zaplatit daň s několikadenním předstihem. Při pozdní úhradě daně hrozí úrok z prodlení, který se podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, začíná počítat od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti.
Ministerstvo financí také upozorňuje poplatníky, že adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. S případnými dotazy, podněty, odvoláními apod. se poplatníci musí obrátit vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu uvedeného na složence.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.