Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna předmětu podnikání v silniční dopravě

Ministerstvo dopravy vydalo tiskovou zprávu, kterou upozorňuje na povinnost podnikatelů, kteří provozují silniční motorovou dopravu nákladními vozidly nad 3,5 tuny nebo osobní dopravu vozidly nad 9 osob včetně řidiče, požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu koncese. O novou koncesi musí dopravci zažádat nejpozději do 31. 5. 2013.

Změny v oblasti odborné způsobilosti a koncesí přinesla novela č. 119/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Novela platí už od 1. 6. 2012 a kromě jiných zásadních změn přinesla podnikatelům povinnost, která je aktuální právě v těchto dnech. Požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání musí nejpozději do konce května letošního roku podnikatelé v silniční dopravě, kteří jsou v současné době oprávněni provozovat silniční motorovou dopravu nákladními vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny (vnitrostátní nebo mezinárodní) a podnikatelé v silniční dopravě, kteří jsou oprávněni provozovat silniční motorovou dopravu osobní, kteréhokoliv druhu a formy (kromě taxislužby).
Pokud podnikatel provozující dopravu nákladními vozidly nad 3,5 tuny o změnu rozsahu koncese nepožádá včas, změní živnostenský úřad z úřední povinnosti předmět podnikání na nákladní dopravu provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
Pokud nepožádá včas podnikatel provozující osobní dopravu vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, změní mu živnostenský úřad z úřední povinnosti předmět podnikání na osobní dopravu provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
Žádosti o změnu rozsahu podnikání v silniční dopravě jsou osvobozeny od správního poplatku.

K žádosti o změnu rozsahu předmětu podnikání musí podnikatel doložit:
  • Osvědčení o odborné způsobilosti,
  • Doklad osvědčující právní důvod užívání prostor pro splnění podmínky usazení,
  • Doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla,
  • Doklad prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti,
  • Doklad o tom, že odpovědný zástupce (pokud jej ustanovil) má k podnikateli skutečnou vazbu (tj. např. pracovní smlouvu).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.