Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prezident nesouhlasí s navýšením biopaliv

Prezident Václav Klaus vetoval novelu zákona o ochraně ovzduší, protože nesouhlasí se zvyšováním objemu biopaliv v benzínu a naftě. Podle prezidenta je sám boj s CO2 krajně sporný, protože vychází z teorie člověkem působeného globálního oteplování. Václav Klaus je dlouhodobě odpůrcem podobných teorií.

Novela zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, měla začít platit 1. června 2010 a navyšovala objem biopaliv u motorových benzínů z dosavadních 3,5 % na 4,1 % a u motorové nafty ze 4,5 % na 6 %. Česká republika touto změnou zákona vyšla vstříc požadavkům Evropské unie na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Konkrétně se jedná o transpozici směrnic č. 2003/30/ES, o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě, a č. 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. EU po členských státech požaduje, aby do roku 2020 dosáhl podíl biosložek v palivech deseti procent.
Celý legislativní proces začal již na podzim loňského roku a zemědělci proto přizpůsobili své osevní plány novým požadavkům. Do benzínu se jako biosložka přidává biolíh a do nafty metylester řepkového oleje. Zemědělci tedy podle prohlášení Agrární komory zaseli o 9500 hektarů více obilí a cukrovky a o 57500 hektarů více řepky.
Již z Parlamentu ale vyšla novela v kompromisním znění, podle původního návrhu se měl podíl biosložek zvýšit u benzínu na 4,5 % a u nafty na 6,3 %. Senátoři pak v dubnu potvrdili právě ono kompromisní znění s nižším navýšením podílu biosložek.
12. května 2010 prezident Václav Klaus využil své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vrátil zákon Poslanecké sněmovně. V odůvodnění tohoto kroku mimo jiné uvedl, že existují i vážné pochybnosti o dopadu biopaliv na zdraví člověka. Spalováním biopaliv se dostávají do ovzduší nové druhy spalin z biopříměsí, u kterých neexistují experimentální data o jejich dopadu na lidský organismus. Zákon také podle prezidenta nedokáže zajistit, aby byli podpořeni čeští zemědělci, protože budou podporováni i dovozci a zemědělci v cizině. Opatření přinese zvýšení ceny pohonných hmot a snížení životnosti motorových vozidel. Zvýšení podílu biopaliv v pohonných hmotách by tedy znamenalo negativní důsledky pro životní úroveň obyvatel, uvedl Václav Klaus.
Právě zemědělci ale s prezidentským vetem nesouhlasí, protože je tak ohroženo uplatnění již zasetých plodin. Zamítnutý zákon je zařazen na program 79. schůze Poslanecké sněmovny, která začne 18. května 2010. Na přehlasování prezidentského veta je potřeba 101 poslanců.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.