Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prezident podepsal novely, které pomohou postiženým

Prezident republiky Václav Klaus podepsal v pondělí dne 10. května 2010 dvě drobné novely, které odstraňují určitá znevýhodnění zdravotně a tělesně postižených.

Končí mzdy v naturáliích
Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je opravdu velmi krátká. Do zákona se vkládá jediná věta, která ale některým osobám se zdravotním postižením hodně pomůže. Od 1. července 2010, kdy by měl zákon vstoupit v platnost, se pro účely poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebude naturální mzda zahrnovat do skutečně vynaložených mzdových nákladů.
Novela reaguje na praxi, kdy zaměstnavatelé dávali handicapovaným pracovníkům část mzdy naturální formou, například v poukázkách na různé služby jako fitness, masáže nebo nejrůznější lázeňské a rekreační pobyty. Zaměstnanci se zdravotním postižením však některé tyto služby nemohou využívat třeba proto, že nejsou bezbariérové. Přesto však tyto poukázky přijímali z obav ze ztráty zaměstnání a fakticky jim tak byla krácena mzda. Zaměstnavatelé ale od úřadu práce pobírali příspěvek na podporu zaměstnávání zdravotně postižených osob i za tuto zaměstnancem nevyužitou část mzdy. Příspěvek je vyplácen zaměstnavateli, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Vyplácí se ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na handicapovaného zaměstnance, nejvýše však 8000 Kč měsíčně. Po vstupu novely v platnost se do těchto nákladů již nebude počítat naturální mzda.

Nárok na životní minimum
Ve stejný den prezident podepsal ještě novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Ta napravuje stav způsobený předchozí novelou č. 479/2008 Sb., která výrazně snížila dávky osobám se zdravotním postižením, které jsou v hmotné nouzi a nemohou si zvýšit příjem vlastním přičiněním. Díky nové úpravě, která by měla začít platit od 1. června 2010, budou mít tyto osoby nárok na zabezpečení ve výši životního minima. Podrobnosti najdete v tomto článku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.