Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Dárkové certifikáty

Letos v březnu padl další precedenční rozsudek Nejvyššího soudu. Ve sporu, který trval od roku 2007, Nejvyšší soud rozhodl, že firmy nemusejí svým zákazníkům proplácet nevyužité dárkové poukazy s omezenou platností.

Precedenčním případem se stal spor mezi SOS - Sdružení na ochranu spotřebitelů, o.s. a firmou Kasa.cz, s.r.o. SOS ovšem podalo i další podobné žaloby, například na ČSA. Důvodem žalob je podle SOS protiprávní jednání firem, které nabízejí ke koupi dárkové certifikáty, které je možné uplatnit pouze do určitého data. Po tomto datu kupon pozbývá platnosti bez náhrady a nelze jej ani zpětně vyměnit za hotovost. V tomto konkrétním projednávaném případě nabízela firma Kasa.cz možnost zakoupení dárkových certifikátů v hodnotě 200,- Kč, 500,- Kč, 1.000,- Kč a 2.000,- Kč, které bylo možno uplatnit v jejích kamenných provozovnách a při internetových objednávkách. Kupony byly platné 365 dní od zakoupení, nevyužité kupony po roce pozbývaly platnosti. V případě ČSA se jednalo o nabídku dárkových certifikátů v hodnotě 5000 a 10000 korun. V obou případech bylo v obchodních podmínkách upozornění, že zakoupený certifikát nelze zpětně proplatit.
Soudci nejvyššího soudu ve svém rozsudku 33 Cdo 1956/2007 rozhodli v neprospěch spotřebitelů. Sporu byl přiznán zásadní právní význam a byl označen za precedenční, protože oblast nevyužitých dárkových poukazů Nejvyšší soud řešil poprvé. Podle soudu byla skutečnost, že spotřebiteli nenáleží za nevyužitý kupón náhrada, v obchodních podmínkách vyjádřena mimo jakoukoli pochybnost jednoduchým a srozumitelným jazykem. Omezení platnosti podobných kupónů je sice jednostrannou výhodou pro prodejce, ale nelze ho kvalifikovat jako výhodu nepřiměřenou nebo dokonce jako zneužití postavení dodavatele. Ujednání že nevyužitý certifikát nebo slevový kupón starší jednoho roku pozbývá platnosti bez náhrady škody, není podle soudu v rozporu s ustanovením o spotřebitelských smlouvách podle § 55 a § 56 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Tyto paragrafy jsou transpozicí směrnice Rady č. 93/13/EHS, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, do českého práva. Obchodní podmínky obsahující ujednání o časově omezených kupónech nejsou tedy podle Nejvyššího soudu v rozporu ani s evropskou směrnicí.
Právě na směrnici č. 93/13/EHS se odvolávalo Sdružení na ochranu spotřebitelů a upozorňovalo také na obdobný případ v Německu. Zemský soud v Mnichově totiž před nedávnem rozhodl, že zákazník, kterému není nevyužitý kupón proplacen, je krácen na svých právech. Český Nejvyšší soud, ale rozhodl jinak, a proto v ČR i nadále platí, že obchodníci nemají povinnost propadlé kupony přijímat, ani za ně vracet zpět peníze.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.