Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Informace k cenám zájezdů a zákonná možnost jejich zvýšení

Novela zákona o cenách, která přinesla cestovním kancelářím povinnost uvádět ve svých nabídkách plné ceny zájezdů včetně všech poplatků, platí už od listopadu loňského roku. Nyní Ministerstvo financí uspořádalo tiskovou konferenci k jejímu zhodnocení.

O zákonu č. 403/2009 Sb., který je dosud nejrozsáhlejší novelou zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jsme vás informovali v samostatném článku. Do zákona o cenách byl touto novelizací vložen nový § 13a následujícího znění:
§ 13a
Informování o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří
Při nabídce a prodeji zájezdů musí prodávající spotřebiteli poskytnout informaci o konečné ceně zájezdu, která má být zaplacena. Je-li informace o ceně zájezdu tvořena z více složek, uvede prodávající také aktuální cenu všech oddělených složek. Nelze-li cenu některé složky zájezdu uvést, musí v nabídce zájezdu informovat o čase a místě zpřístupnění této ceny pro spotřebitele jiným vhodným způsobem.

Hlavní účastníci tiskové konference Ministerstva financí, první náměstek ministra financí Ivan Fuksa a předseda Asociace cestovních kanceláří ČR Viliam Sivek, se shodli, že novela přinesla lepší informovanost spotřebitelů. Ministerstvo financí se před začínající turistickou sezónou zaměřilo na dodržování výše uvedeného paragrafu a z vlastní iniciativy provedlo plošné šetření nabídkových cen ve 123 cestovních kancelářích. Šetření, na kterém se podílelo všech osm finančních ředitelství a odbor cenové politiky ministerstva, ukázalo, že nové povinnosti informování o ceně nejsou zatím porušovány a zákazníci jsou o cenách zájezdů informováni v souladu s cenovými předpisy. Nebylo zjištěno ani jedno porušení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. V případě, že se kdokoliv setká s porušením informačních povinností ze strany cestovních kanceláří, může dát podnět na místně příslušné finanční ředitelství.

Zvýšení ceny zájezdu
Cestovní kancelář ale přece jenom může jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou v cestovní smlouvě. Musí tak ale podle § 852c občanského zákoníku učinit nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu a pouze v případě, že dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %.
Během 20 dnů před zahájením zájezdu už ale nesmí být cena navýšena ani z výše uvedených důvodů. Uvedení jakýchkoliv jiných důvodů pro zvýšení ceny zájezdu uvedené ve smlouvě by způsobilo její neplatnost.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.