Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v oblasti silničního provozu

Ministerstvo dopravy uspořádalo 30. 4. 2010 tiskovou konferenci, na které ministr Gustav Slamečka seznámil veřejnost se současnými i připravovanými legislativními změnami v oblasti silničního provozu. Znovu také upozornil řidiče na povinnou výměnu řidičských průkazů.

Lékárničky
Změny ve výbavě autolékárniček přinesla vyhláška č. 283/2009 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. O novele jsme informovali v samostatném článku. Podstatná část novelizující vyhlášky začala platit už 15. září 2009 a mimo jiné zrušila povinnou rezervní pneumatiku u nových vozidel nebo ochranné mřížky u podnikatelských vozidel. Ustanovení týkající se lékárniček začnou ale platit až od 1. ledna 2011. Do 31. 12. 2010 mohou tedy ve vozidlech být lékárničky v původním složení. Nové vozy jsou většinou již nyní vybavovány lékárničkami podle nových požadavků, u starších vozů bude nutné jejich doplnění nebo výměna.

Hlavní novinky v obsahu lékárničky:
- maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem
- isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 
- nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka 15 cm
- leták o postupu při zvládání dopravní nehody 
- bude přesně stanovena šířka pryžového škrtidla, lepivost náplastí nebo savost obvazů, které už ale nebudou povinně sterilní

Zimní pneumatiky
Na tiskové konferenci byl zveřejněn návrh nového § 40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Podle něj by použití zimních pneumatik bylo povinné v období od 1. listopadu do 31. března, pokud by se na pozemní komunikaci nacházela souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo pokud by se vzhledem k povětrnostním podmínkám dalo předpokládat, že se na pozemní komunikaci mohou tyto ztížené podmínky vyskytnout. Ustanovení by neplatilo pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí. Návrh je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, je třeba ještě dořešit připomínky resortů vnitra a obrany a protichůdné připomínky krajů Libereckého a Vysočiny. O zimních pneumatikách jsme podrobněji psali zde.

Výměna řidičských průkazů
Proces povinné výměny řidičských průkazů běží již několik let a nyní probíhá jeho třetí etapa. Od roku 2014 již budou platit jen plastové řidičské průkazy s logem EU o rozměrech kreditní karty vydané po 1. 5. 2004. Aktuálně je nutné do 31. 12. 2010 vyměnit dva typy řidičských průkazů, jejichž vzory najdete v podrobném samostatném článku. Podle ministra dopravy se výměna týká asi 792 tisíc průkazů, a proto apeluje na řidiče, aby tak učinili včas. V opačném případě hrozí ke konci roku zahlcení systému.

Novela pravidel silničního provozu
Návrh změn vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, obsahuje zejména již dříve prezentovaný cyklistický balíček. Také při značení přechodů pro chodce vedoucích přes tramvajovou trať by se měly používat preciznější a jednoznačné formulace, častěji se zřejmě budeme setkávat s nápisy „! POZOR TRAM !“.
Navrhované změny nevyvolávají potřebu měnit dosud používaný způsob značení, pouze se zavádějí nové možnosti.

Návrhy nového dopravního značení:

 
Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo 
Konec cyklistické trasy
 
Vjezd cyklistů v protisměru povolen
 
Povolený směr jízdy cyklistů
 
Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce
 
Piktogramový koridor pro cyklisty

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.