Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Tekutiny a gely na palubách letadel

29. dubna 2010 vstoupila v platnost nová zjednodušená pravidla týkající se bezpečnosti letecké přepravy. Evropská komise v nich mimo jiné nařizuje zrušení limitů pro množství tekutin, které je možné brát na palubu letadla, a to nejpozději do dubna 2013. Nová verze pravidel by měla lidem ulehčit cestování, řekl komisař pro dopravu Siim Kallas.

Společná bezpečnostní pravidla byla v Evropské unii přijata dnes již zrušeným nařízením č. 2320/2002/ES v roce 2002, jako reakce na teroristické útoky z 11. září 2001. Normy týkající se povoleného množství tekutin na palubě byly zavedeny novelou tohoto nařízení v roce 2006 v důsledku dalšího pokusu o teroristické útoky. Teroristé chtěli zničit sedm letadel právě pomocí tekutých výbušnin, které vydávali za nápoje, britským úřadům se ale podařilo plánované útoky včas odhalit. 
Od roku 2006 se tedy v příručních zavazadlech nesmějí přepravovat žádné tekutiny, gely nebo pasty v balení větším než 100 ml. Tato malá balení nesmějí mít dohromady větší objem než 1 litr a musí být všechna pohromadě v uzavíratelném průhledném sáčku. Výjimkou jsou pouze léky, kojenecká strava a nápoje nebo parfémy zakoupené a zapečetěné v duty-free prodejnách v tranzitním prostoru letiště.
V roce 2008 vyšlo nové nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 300/2008/ES, o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, které zrušilo původní nařízení z roku 2002. Letos v březnu pak Evropská Komise vydala nařízení č. 185/2010/EU, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti. Tímto prováděcím opatřením Evropská komise nařizuje zavedení speciálních skenovacích zařízení, která pomocí elektromagnetických vln zjistí výbušniny v tekutinách. Nejzazší termín, do kterého musí být všechna letiště tímto přístrojem vybavena, je duben 2013. Jejich zavedením bude ukončena současná praxe, kdy jsou cestující nuceni vyhazovat parfémy, opalovací krémy, zubní pasty nebo láhve s pitím. Výrazně se také zkrátí doba bezpečnostních prohlídek, čímž se následně sníží náklady na leteckou bezpečnost.
Nařízení č. 185/2010/EU zjednodušuje i další bezpečnostní opatření na letištích, například odstraňuje zdvojené kontroly. Dále nařízení zavádí společné minimální standardy při výcviku zaměstnanců letecké bezpečnosti a upravují se i pravidla pro leteckou přepravu nákladů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.