Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v orgánech daňové správy

Poslanecká sněmovna schválila na své dubnové schůzi mimo jiné i rozsáhlou novelu zákona o územních finančních orgánech, kterou přidal poslanec Michal Doktor (ODS) jako tzv. přílepek k novele zákona o daních z příjmů. Předloha umožňuje zřízení dvou nových orgánů daňové správy: Generálního finančního ředitelství a Specializovaného finančního úřadu.

Novelizace zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, je podle Ministerstva financí prvním krokem k vytvoření tzv. Jednotného inkasního místa, úřadu, kde by se měly v budoucnu vybírat nejen daně, ale i clo a sociální a zdravotní pojištění. Vytvoření tohoto úřadu je jedním ze tří pilířů reformy veřejných financí, kterou zpracovalo Ministerstvo financí s cílem snížit administrativní zátěž nejen pro podnikatele, ale i pro veřejnou správu. Dalšími dvěma pilíři reformy jsou změny v oblasti zdaňování příjmů a změna daňového procesu. Podrobné informace o reformě veřejných financí najdete na internetových stránkách Ministerstva financí.
Soustavu územních finančních orgánů tvoří v současné době finanční úřady a finanční ředitelství. Finanční úřady jsou podřízeny finančním ředitelstvím, a ta jsou podřízena přímo Ministerstvu financí. Podle novely zákona by měla být finanční ředitelství od příštího roku podřízena Generálnímu finančnímu ředitelství. Tento nový orgán by se měl vyčlenit ze současného Ústředního finančního a daňového ředitelství Ministerstva financí. 
Novelou zákona se také zřizuje další nový orgán Specializovaný finanční úřad, který bude podřízen Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu. Měl by to být finanční úřad pro banky, pojišťovny, zajišťovny a právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než 2 miliardy korun. Ministerstvo financí si od zřízení tohoto specializovaného orgánu pro velké firmy slibuje především snížení výskytu daňových úniků. Zatímco Generální finanční ředitelství by mělo podle novely zákona začít fungovat od 1. ledna 2011, vytvoření Specializovaného finančního úřadu je plánováno na začátek roku 2012.
Novelu zákona o územních finančních orgánech musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.