Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Veřejné služby v přepravě cestujících

Jedním ze zákonů, který na 78. schůzi Poslanecké sněmovny prošel třetím čtením, byl vládní návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Jeho cílem je úprava vztahů mezi dopravci a veřejnými subjekty, zavedení jasného dopravního plánování a definice standardů kvality a bezpečnosti ve veřejné dopravě.

Zákonné úpravy, které nyní řeší dopravu dotovanou z veřejných financí, jsou okrajově obsaženy v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a v zákoně č. 266/1994 Sb., o drahách, a jsou poněkud nejednotné. Zpřehlednit situaci má dlouho očekávaný nový zákon o veřejných službách v přepravě cestujících, jehož předlohu téměř jednohlasně schválila Sněmovna. Zákon také implementuje do českého práva nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007/ES, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Pokud zákon projde Senátem a podepíše ho prezident, měl by nabýt účinnosti 1. 7. 2010.

Vztahy mezi dopravci a samosprávami
Nový předpis vyjasňuje vztahy mezi dopravci a samosprávami, které si objednávají přepravní služby. Zákon především upravuje postupy při výběru dopravce, řeší vyhlašování tendrů a průběh nabídkového řízení, a dále následné uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Dohled nad uzavíráním smluv bude mít Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Zadavatel bude mít právo stanovit si například maximální průměrné stáří vozového parku dopravce. Bude moci ve smlouvě stanovit i další hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti, které mohou být vyšší a přísnější, než jaké do budoucna stanoví prováděcí předpis k novému zákonu.

Ochrana investic
Při projednávání zákona byly předneseny i dva pozměňovací návrhy týkající se ochrany investic. Nakonec byl přijat návrh poslance Cyrila Zapletala (ČSSD), který dopravci zaručí, že v případě, že v průběhu plnění smlouvy nebude schopen dostát svým závazkům, nakoupená vozidla od něho odkoupí jiný dopravce.

Dopravní plánování
Zajištěním dopravní obslužnosti ČR budou pověřeny územní samosprávy a Ministerstvo dopravy, zavádí se instituty dopravního plánování a integrovaných služeb. Páteřní síť veřejné dopravy bude tvořit železnice, a s ohledem na to se budou plánovat ostatní druhy dopravy.

Standardy kvality a bezpečnosti
Standardy kvality a bezpečnosti jsou stanoveny v příloze a pro laickou veřejnost je to asi nejzajímavější ustanovení z celého zákona. Zákon předpokládá ještě vydání prováděcího předpisu, kterým se stanoví konkrétní počty, hodnoty a ukazatele těchto standardů.

Příklady standardů uvedených v příloze zákona o veřejných službách v přepravě cestujících:
  • Vozidla nebo soupravy vozidel budou muset vždy mít označení cílové stanice nebo zastávky umístěné na čele vozidla a čitelné i za tmy.
  • Vozidla přístupná cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti.
  • Vozidla uvedená do provozu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona musí být vybavena zařízením umožňujícím akustické podávání informací cestujícím.
  • Ve vozidle musí být vyhrazena a označena místa k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace.
  • Ve vozidle musí být umožněna přeprava dětského kočárku s dítětem.
  • Ve vozidle musí být umožněna přeprava vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.